VUSAPL
SNAS
Dôvera k textíliám
Gintex 50 rokov

AKTUALITY

Medzilaboratórne porovnávacie skúšky (MPS) sú považované za významný nástroj na preukázanie spôsobilosti a udržiavania kvality. Skúšobné laboratória VÚTCH-CHEMITEX sa pravidelne zúčastňujú medzinárodných MPS v rámci preverovania svojej spôsobilosti a to aj pre skúšky, ktoré zatiaľ laboratórium nemá akreditované, resp. zavedené. Skúšobné laboratória dosahujú dobré hodnotenia , čo je preukázané získaním osvedčení o úspešnej účasti: TESTEX Zűrich - Švajčiarsko, ÖKO-TEX Zűrich - Švajčiarsko, Leitat Barcelona – Španielsko, IW Lodž – Poľsko, APLAC - Čína, LTI Kaunas – Litva, ako aj získaním porovnateľných výsledkov z bilaterálnych porovnaní (BP) s obdobnými skúšobňami v Českej republike. Viac informácií získate po kliknutí na túto aktualitu.
Dňa 30. septembra 2016 sa na Slovensku uskutočnil 10.ročník festivalu vedy - Európska Noc výskumníkov 2016, do ktorého sa zapojila a aktívne ho podporila aj spoločnosť VÚTCH-CHEMITEX, s r.o., Žilina. V spoločnom vedeckom stánku pod názvom „Monitorovanie životných funkcií“, zástupcovia VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. a Katedry teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, odprezentovali, okrem iného, aj výsledok vlastného výskumu „Prototyp inteligentného trička pre snímanie biomedicínskych dát“, ktorý sa stretol s veľkým záujmom u návštevníkov rôznych vekových kategórií.
Dovoľujeme si oznámiť našim obchodným partnerom a spolupracujúcim organizáciám, že spoločnosť VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. bola vyhodnotená a získala pečať Spoľahlivý podnik v Žilinskom kraji za rok 2015. Hodnotenie vykonalo Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. so sídlom v Bratislave. Uvedené hodnotenie nás zvlášť teší z toho dôvodu, že podiel podnikov spĺňajúcich kritériá hodnotenia predstavuje len 4,05 % z celkového počtu 79 577 hodnotených komerčných subjektov. Diplom s pečaťou „Spoľahlivý podnik“ si môžete pozrieť po kliknutí na túto aktualitu.
Vytlačiť stránku