VUSAPL
SNAS
Dôvera k textíliám
Gintex 50 rokov

AKTUALITY

V tlačovej správe z 9. februára 2016 medzinárodná asociácia GINETEX pre označovanie textílií symbolmi údržby informuje o prijatí dvoch nových európskych národných členov: VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., ktorá zastupuje Slovenskú republiku a Norsk Industri, ktorý zastupuje Nórsko. Udelenie štatútu národného výboru je po troch rokoch pôsobenia VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. v pozícii pozorovateľa uznaním jeho aktivít v oblasti propagácie a presadzovania používania symbolov údržby textílií v rámci Slovenskej republiky. Tlačovú správu si môžete prečítať po kliknutí na túto aktualitu a nájdete ju aj na našej web stránke: http://www.vutch.sk/stranka/tlacove-spravy-z-ginetexu.
Vytlačiť stránku