VUSAPL
SNAS
OEKO TEX
OEKO-TEX LEATHER STANDARD
Gintex 50 rokov

AKTUALITY

Na slávnostnom galavečere dňa 9. novembra 2017, organizovanom Ministerstvom školstva, vedy, výskum a športu, bola okrem iných, ocenená cenou ministerky školstva RNDr. Martiny Lubyovej, PhD. pre r.2017 aj naša kolegyňa: Ing.Ľudmila Balogová. Cenu z rúk ministerky školstva prevzala v kategórii: Osobnosť vedy a techniky.
V dňoch 9.-10.11.2017 sa v Lisabone v Portugalsku uskutočnil ďalší výročný míting generálnych riaditeľov 19 európskych výskumných ústavov a firiem (1 zástupca z Japonska), členov medzinárodnej Asociácie OEKO-TEX. Za VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o. sa zúčastnil Ing.Jozef Šesták, CSc., konateľ a riaditeľ spoločnosti.
Medzilaboratórne porovnávacie skúšky (MPS) sú považované za významný nástroj na preukázanie spôsobilosti a udržiavania kvality. Skúšobné laboratória VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o. sa pravidelne zúčastňujú medzinárodných MPS v rámci preverovania svojej spôsobilosti a to aj pre skúšky, ktoré zatiaľ laboratórium nemá akreditované. Skúšobné laboratória dosahujú dobré hodnotenia, čo je preukázané získaním osvedčení o úspešnej účasti: TESTEX Zűrich - Švajčiarsko, OEKO-TEX Zűrich - Švajčiarsko, Leitat Barcelona – Španielsko, IW Lodž – Poľsko, APLAC - Čína, LTI Kaunas – Litva, AITEX, Alcoy Alicante – Španielsko, ako aj získaním porovnateľných výsledkov z bilaterálnych porovnaní (BP) s obdobnými skúšobňami v Českej republike.
0. 0. 0000Ďalší tohtoročný úspech zamestnancov VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o. (viac info...)
Na slávnostnom galavečere dňa 9. novembra 2017, organizovanom Ministerstvom školstva, vedy, výskum a športu, bola okrem iných, ocenená cenou ministerky školstva RNDr. Martiny Lubyovej, PhD. pre r.2017 aj naša kolegyňa: Ing.Ľudmila Balogová. Cenu z rúk ministerky školstva prevzala v kategórii: Osobnosť vedy a techniky.
Vytlačiť stránku