VUSAPL
SNAS
Dôvera k textíliám
Gintex 50 rokov

AKTUALITY

Dovoľujeme si oznámiť našim obchodným partnerom a spolupracujúcim organizáciám, že spoločnosť VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. bola vyhodnotená a získala pečať Spoľahlivý podnik v Žilinskom kraji za rok 2015. Hodnotenie vykonalo Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. so sídlom v Bratislave. Uvedené hodnotenie nás zvlášť teší z toho dôvodu, že podiel podnikov spĺňajúcich kritériá hodnotenia predstavuje len 4,05 % z celkového počtu 79 577 hodnotených komerčných subjektov. Diplom s pečaťou „Spoľahlivý podnik“ si môžete pozrieť po kliknutí na túto aktualitu.
V dňoch 13.-16. 6. 2016 sa v priestoroch Univerzity Pardubice konal XXIV International Congress IFATCC 2016 s ústredným heslom „Traditional and high-tech development keys to the textile market“, ktorého organizátorom bol Spolek textilních chemiků a koloristů, ČR. Kongresu sa aktívne zúčastnili aj zástupcovia VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o. s prednáškou na tému „Nanomaterials and Innovative Technologies in Textile“.
Vytlačiť stránku