Prázdny
Prázdny

Naši zamestnanci sú najdôležitejší pilier úspechu

Prázdny
Prázdny

Naša spoločnosť bola od začiatku postavená na odbornom tíme ľudí. Od založenia spoločnosti sa menil počet a aj zastúpenie na rôznych pozíciách. Dnes náš tím tvorí 20 špičkových profesionálov vo svojich oboroch, pretože výskum a vývoj si vyžaduje kvalitu, nie kvantitu.

Prázdny

Konateľ spoločnosti
Ing. Jozef ŠESTÁK, CSc.


Tel.: 041-50 01 754
E-mail: jozef.sestak@vutch.sk

Riaditeľka spoločnosti
Ing. Dana RÁSTOČNÁ ILLOVÁ, PhD.

 


Tel.: 041-72 33 807
E-mail: rastocna-illova@vutch.sk

Vedúca tímu výskumu a vývoja a vedúca laboratória textilného a hodnotenia horľavosti 
Ing. Ľudmila BALOGOVÁ

 


Tel.: 041-76 45 519
E-mail: balogova@vutch.sk

Vedúca laboratória analytiky a životného prostredia a vedúca laboratória koloristiky
Ing. Mária HÚŠŤAVOVÁ

 


Tel.: 041-72 34 948
E-mail: hustavova@vutch.sk

Vedúca laboratória antimikrobiálnej aktivity
Ing. Katarína ŠČASNÍKOVÁ, PhD.

 


Tel.: 041-76 45 519
E-mail: vutch@vutch.sk

Prázdny

Vedúca certifikačného orgánu
Ing. Kamila HULJAKOVÁ

 


Tel.: 041-72 32 857
E-mail: vutch@vutch.sk