Seminars

Seminars organized by VÚTCH-CHEMITEX, or those in which the company is represented.
1-4 of 4 results

Newsreel on using care labels for textiles and clothing

Výskumný ústav textilnej chémie (VÚTCH) - CHEMITEX, spol. s r.o., člen - pozorovateľ medzinárodného združenia GINETEX (symboly pre údržbu textílií a odevov) usporiadal odborný seminár „Aktuality v používaní symbolov pre údržbu textílií a odevov" ktorý sa uskutočnil dňa 5. 12. 2013 v Žiline.

Read more »

Empty