Prázdny
Prázdny

Výskumný ústav textilnej chémie (VUTCH) s.r.o., Žilina

Záleží nám na kvalite a zdravotnej bezpečnosti výrobkov. Preto ich skúmame a testujeme. Tiež vyvíjame nové textílie a výrobky. Sme presvedčení, že prostredníctvom výskumu a vývoja prispejeme k zvýšenej kvalite života na našej planéte.

Prázdny
Prázdny
Prázdny

O spoločnosti  VUTCH s.r.o.

Už viac ako 50 rokov sme popredným textilným laboratóriom na Slovensku. Okrem laboratórnych skúšok a certifikácie výrobkov vyvíjame nové technológie s vysokým potenciálom využitia v praxi.

Prázdny

Prečo spolupracovať s VUTCH s.r.o.? 

Prázdny

Viac ako 50 rokov skúseností

Počas rokov fungovania v obore sme nadobudli cenné skúsenosti a veľmi dobre rozumieme očakávaniam a potrebám našich klientov.

Mnoho spokojných klientov

Profesionálny a ústretový prístup je pre nás samozrejmosťou a úzka komunikácia s klientmi nám pomáha posúvať sa vpred.

Garantovaná kvalita

Sme držiteľmi certifikátu systému manažérstva kvality EN ISO 9001: 2015 a naše procesy a postupy vykonávame v súlade s touto európskou normou. Viac o kvalite >

Kvalitne vybavené akreditované laboratória a odborný personál

Naši zamestnanci v kvalitne vybavených laboratóriách majú hlboké skúsenosti pracujú na vysokej odbornej úrovni.

Certifikácie výrobkov

Sme notifikovanou osobou č. 3020. Viac o službe >

Sme členom medzinárodnej asociácie OEKO-TEX® pre výskum a testovanie v oblasti textilnej a kožiarskej ekológie a testujeme produkty a materiály v súlade s týmito štandardmi. Tiež udeľujeme OEKO-TEX® certifikáty pre výrobky, ktoré spĺňajú prísne kvalitatívne požiadavky. Viac o službe >

Sme národným zástupcom združenia GINETEX za Slovenskú republiku. GINETEX má právo udeľovať oprávnenie používania symbolov údržby výrobcom, distribútorom a predajcom textilných a odevných výrobkov. Viac o službe >

Záleží nám na prírode a budúcnosti našej planéty

Zabezpečujeme služby pri dosahovaní maximálnej efektívnosti a pri súčasnom znižovaní zaťaženia životného prostredia.

Výskum a vývoj

Pracujeme na vývoji textílií na báze moderných technológií, ktoré dnes hýbu svetom. Nanotechnológie, technické textílie, inteligentné textílie ako aj prvky pre zabezpečenie intelektuálneho majetku ochrannými prvkami a teda autenticity textilných výrobkov sú aktuálne oblasti nášho výskumu a vývoja.

Viac o výskume a vývoji  

Ponúkané služby

Sme akreditovaný certifikačný orgán pre výrobky, členmi medzinárodných asociácií OEKO-TEX® a GINETEX a súčasne sme Notifikovanou osobou č. 3020 pre osobné ochranné prostriedky a hračky. Pre skúšky potrebné pred certifikáciou poskytujeme služby v našich akreditovaných laboratóriách.

Viac o ponúkaných službách  

Dohľad nad publikačnou činnosťou

Naše odborné znalosti a skúsenosti uplatňujeme aj ako členovia čestnej redakčnej rady medzinárodného časopisu Vlákna a textil  

Prázdny

Využite služby VUTCH s.r.o.

Kontaktujte nás so svojim problémom a my sa Vám budeme snažiť vyjsť čo najviac v ústrety. Veríme, že s našimi službami budete spokojní rovnako ako množstvo našich zákazníkov.

Prázdny