Prázdny
Prázdny

Laboratórium analytiky a životného prostredia

Prázdny

Predmety skúmania laboratória

Prázdny
Prázdny
 • vlákna, textil a výrobky z neho vyrobené
 • textilná galantéria
 • textilné hračky
 • pracie, čistiace a kozmetické prostriedky
 • koža, usne
Prázdny
 • plasty
 • papier, lepenka, papier tissue
 • kovové materiály
 • bižutéria
 • hygienické potreby, detské plienky
Prázdny
Prázdny

Akreditované skúšobné metódy 

Všetky skúšobné metódy akreditované osvedčením č.S-068 vydaným SNAS sú uvedené v Rozsahu akreditácie.

Prázdny

1. Humánnoekologické vlastnosti:

 • stanovenie formaldehydu

 • stanovenie pesticídov

 • stanovenie arylamínov
 • stanovenie chlórorganických prenášačov
 • stanovenie fenolov
 • stanovenie ftalátov, TCEP, Bisfenolov, siloxánov
 • stanovenie organociničitých zlúčenín
 • stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov
 • stanovenie dimetylfumarátu
 • stanovenie pH
 • stanovenie ťažkých kovov
Prázdny
Prázdny

2. Skúšanie textílií a doplnkových materiálov (gombíky, zipsy) v rámci medzinárodnej certifikácie podľa normy OEKO-TEX® STANDARD 100.

Prázdny

3. Skúšanie textilných materiálov a výrobkov vrátane osobných ochranných prostriedkov podľa platnej európskej a národnej legislatívy.

Prázdny

4. Analýza pracích, čistiacich a kozmetických prostriedkov:

 • stanovenie pH
 • stanovenie obsahu nerozpustených látok
 • stanovenie aniónových povrchovo aktívnych látok
 • stanovenie katiónových povrchovo aktívnych látok
 • stanovenie neiónových povrchovo aktívnych látok
 • stanovenie oxidu fosforečného
 • stanovenie látok rozpustných v etanole
 • dôkaz prítomnosti optických zjasňovacích prostriedkov
Prázdny
Prázdny

5. Analýza papiera, lepenky, papiera tissue

 • stanovenie formaldehydu
 • stanovenie fenolov
 • stanovenie ftalátov
 • stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov
 • stanovenie primárnych aromatických amínov
 • stanovenie ťažkých kovov
Prázdny

6. Analýza plastov

 • stanovenie formaldehydu
 • stanovenie fenolov
 • stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov
 • stanovene materiálového zloženia

7. Analýza hračiek

 • stanovenie organociničitých zlúčenín
 • stanovenie ťažkých kovov

8. Analýza kovových materiálov, bižutérie

 • stanovenie ťažkých kovov

Kontaktná osoba
Ing. Mária HÚŠŤAVOVÁ

Vedúca laboratória analytiky a životného prostredia, vedúca laboratória koloristiky a zástupca pre LEATHER STANDARD by OEKO TEX®


Tel.: +421-41-72 34 948
E-mail: hustavova@vutch.sk

Pozrite si viac z nášho laboratória

Prázdny
Prázdny

Využite služby VUTCH s.r.o.

Kontaktujte nás so svojim problémom a my sa Vám budeme snažiť vyjsť čo najviac v ústrety. Veríme, že s našimi službami budete spokojní rovnako ako množstvo našich zákazníkov.

Prázdny