Prázdny
Prázdny

Profil spoločnosti VUTCH s.r.o.

Prázdny

Základné informácie o spoločnosti

1970

Rok založenie spoločnosti

Žilina

Mesto pôsobenia

14

Aktuálny počet zamestnancov

10

Získaných prestížnych ocenení od roku 2000

Pôsobíme na trhu ako odborné špecializované pracovisko už od roku 1970. 

Prázdny

Výskumný ústav textilnej chémie v Žiline bol založený na základe rozhodnutia ministra priemyslu SSR s účinnosťou od 1. marca 1970. Doplnila sa tak odvetvová štruktúra výskumných ústavov na Slovensku pre oblasť textilného a odevného priemyslu s nadväznosťou na chemický a vláknarenský priemysel.

V roku 1994 bol, ako jeden z prvých priemyselných ústavov, privatizovaný spoločnosťou VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o. vytvorenou z vlastných zamestnancov a následne pokračoval vo svojich aktivitách na základe pôvodného predmetu činnosti.

Už viac ako 50 rokov ústav pôsobí v oblasti priemyselného aplikovaného výskumu orientovaného predovšetkým na výskum, vývoj a inovácie sortimentu technických, bytových a iných textílií s dôrazom na aplikáciu progresívnych technológií zošľachťovania textílií a špeciálnych úprav. V ostatných 10 rokoch sú prioritne aplikované nanotechnológie, nízkoteplotná plazma v atmosfére, multifunkčné textilné úpravy a rozpracovaný je najmä sortiment inteligentných textílií.

Od roku 1993 bola zriadená v ústave štátom autorizovaná skúšobňa SKTC – 119 pre textil, odevy a časť sortimentu spotrebnej chémie. Štyri skúšobné laboratória sú akreditované podľa normy EN ISO/IEC 17025: 2017 a certifikáty vydáva certifikačný orgán akreditovaný podľa normy EN ISO/IEC 17065: 2012.

Súčasná spoločnosť VUTCH s.r.o. je Notifikovanou osobou č. 1296 pre skúšanie, certifikáciu a posudzovanie zhody textilných osobných ochranných prostriedkov podľa Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 a hračiek.

Od r. 2013 sme asociovaným členom medzinárodnej asociácie OEKO-TEX® pre výskum a skúšanie v oblasti textilnej a kožiarskej ekológie s oprávnením skúšať a vydávať certifikáty podľa normy OEKO-TEX® STANDARD 100.

Celý rozsah podnikateľských aktivít je pokrytý certifikátom na systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2016.

 

Prázdny

Využite služby VUTCH s.r.o.

Kontaktujte nás so svojim problémom a my sa Vám budeme snažiť vyjsť čo najviac v ústrety. Veríme, že s našimi službami budete spokojní rovnako ako množstvo našich zákazníkov.

Prázdny