Prázdny
Prázdny

Profil spoločnosti

VUTCH s.r.o.

Prázdny

Základné informácie o spoločnosti

2023

Rok založenie spoločnosti

Žilina

Mesto pôsobenia

16

Aktuálny počet zamestnancov

Pôsobíme na trhu ako odborné špecializované pracovisko už od roku 1970. 

Prázdny

VUTCH s.r.o. bol založený v roku 2023 a kúpou časti spoločnosti od VÚTCH - CHEMITEX spol. s r.o., ktorý sa zaoberal skúšobníctvom a certifikáciou,  tak nadviazal na jej viac ako 50-ročné skúsenosti.

Výskumný ústav textilnej chémie v Žiline bol založený na základe rozhodnutia ministra priemyslu SSR s účinnosťou od 1. marca 1970. Doplnila sa tak odvetvová štruktúra výskumných ústavov na Slovensku pre oblasť textilného a odevného priemyslu s nadväznosťou na chemický a vlaknarenský priemysel.

V roku 1994 bol, ako jeden z prvých priemyselných ústavov, privatizovaný spoločnosťou VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o. vytvorenou z vlastných zamestnancov a následne pokračoval vo svojich aktivitách na základe pôvodného predmetu činnosti.

Už viac ako 50 rokov ústav pôsobí v oblasti priemyselného aplikovaného výskumu orientovaného predovšetkým na výskum, vývoj a inovácie sortimentu technických, bytových a iných textílií s dôrazom na aplikáciu progresívnych technológií zošľachťovania textílií a špeciálnych úprav. V ostatných 10 rokoch sú prioritne aplikované nanotechnológie, nízkoteplotná plazma v atmosfére, multifunkčné textilné úpravy a rozpracovaný je najmä sortiment inteligentných textílií.

Od roku 1993 bola zriadená v ústave štátom autorizovaná skúšobňa SKTC – 119 pre textil, odevy a časť sortimentu spotrebnej chémie. Štyri skúšobné laboratória sú akreditované podľa normy EN ISO/IEC 17025: 2017 a certifikáty vydáva certifikačný orgán akreditovaný podľa normy EN ISO/IEC 17065: 2012.

Spoločnosť VUTCH s.r.o. je v súčasnosti Autorizovanou osobou SKTC-182 a Notifikovanou osobou 3020 pre skúšanie, certifikáciu a posudzovanie zhody textilných osobných ochranných prostriedkov podľa Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 a hračiek podľa Smernice EP a Rady 2009/48/EC.

Od r. 2013 je asociovaným členom medzinárodnej asociácie OEKO-TEX® pre výskum a skúšanie v oblasti textilnej a kožiarskej ekológie s oprávnením skúšať a vydávať certifikáty podľa normy OEKO-TEX® STANDARD 100.

Celý rozsah podnikateľských aktivít je pokrytý certifikátom na systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2016.

 

Prázdny

Využite služby VUTCH s.r.o.

Kontaktujte nás so svojim problémom a my sa Vám budeme snažiť vyjsť čo najviac v ústrety. Veríme, že s našimi službami budete spokojní rovnako ako množstvo našich zákazníkov.

Prázdny