Prázdny
Prázdny

Kvalita garantovaná certifikátom EN ISO 9001: 2015

Prázdny

Implementovaný systém manažérstva kvality

VIEME, ČO CHCEME:

 • udržať a posilniť pozíciu na trhu zvyšovaním kvality poskytovaných služieb a výrobkov v oblastiach:
  • výskumu a vývoja v textile a textilnej chémii
  • skúšobníctva a certifikácie v rámci autorizovanej osoby SKTC-119, notifikovanej osoby č. 1296 a členstva v medzinárodnom združení OEKO-TEX®
 • zabezpečiť ochranu výrobcov, distribútorov a predajcov textilných a odevných výrobkov v rámci SR udelením
 • oprávnenia na používanie symbolov údržby v rámci členstva v medzinárodnej asociácii GINETEX
 • udržať spokojnosť zákazníka s poskytovanými službami a výrobkami
 • zabezpečiť spokojnosť vlastných zamestnancov s pracovnými podmienkami

VIEME, ČO MUSÍME:

 • poskytovať služby a výrobky, ktoré uspokoja zákazníka svojou pridanou hodnotou a prijateľnou cenou
 • zabezpečiť služby a výrobky pri dosahovaní maximálnej efektívnosti pre spoločnosť VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o. a pri súčasnom znižovaní zaťaženia životného prostredia.

VIEME, AKO TO DOSIAHNEME:

 • trvalým plnením a zdokonaľovaním systému manažérstva kvality v spoločnosti VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o. v zmysle požiadaviek STN EN ISO 9001:2016
 • permanentným vzdelávaním zamestnancov spoločnosti, ktoré sa stalo neoddeliteľnou súčasťou života spoločnosti
 • zlepšovaním pracovného prostredia, zdokonaľovaním infraštruktúry spoločnosti a medziľudských vzťahov v našej spoločnosti
 • dôsledným napĺňaním zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • technickou a odbornou medzinárodnou spoluprácou
 • trvalou obhajobou pozície firmy na európskom trhu.

EN ISO 9001: 2015

Kvalita je jednou z našich priorít

V rámci európskych noriem je jedným z najvyšších štandardov kvality certifikácia podľa ISO. Už od roku 2000 máme preto v našej spoločnosti implementovaný Systém manažérstva kvality EN ISO 9001: 2015. Ten je v pravidelných intervaloch kontrolovaný auditmi a do dnešnej doby vždy s kladným výsledkom.

Prázdny

Využite služby VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o.

Kontaktujte nás so svojim problémom a my sa Vám budeme snažiť výjsť čo najviac v ústrety. Veríme, že s našimi službami budete spokojní rovnako ako množstvo našich zákazníkov.

Prázdny