Kariéra

Otvorené pozície

 • Riaditeľ
 • Laboratórny pracovník
 • Pomocný laboratórny pracovník
 • Stáž
 • Účtovník
 • OekoTex STeP a Standard 100 auditor

Ak máte záujem o niekotrú z týchto pozícii pošlite vaše CV s motivačným listom na career@vutch.sk.
Čoskoro pridáme k jednotlivým pozíciám bližšie informácie.

Spoločnosť VUTCH s.r.o. hľadá nového riaditeľa pre svoje skúšobné laboratórium a certifikačný orgán v Žiline na Slovensku.

VUTCH, popredné textilné laboratórium na Slovensku s bohatou históriou siahajúcou viac ako 50 rokov dozadu. Zahraničným klientom ponúkame širokú škálu textilných testov a certifikáciu osobných ochranných prostriedkov. V certifikácii sme notifikovaným orgánom, uznaným vládou SR na vydávanie značky CE. Sme tiež členom Oeko-tex, celosvetovej siete inštitútov zapojených do vývoja vedecky podložených noriem, ktoré umožňujú každému urobiť informované rozhodnutie pri nákupe textílií.

Pre ďalšie rozširovanie našich aktivít hľadáme nového riaditeľa. Táto ponuka je otvorená pre každého bez ohľadu na vek a pohlavie.

Popis práce

Riaditeľ sa bude starať a riadiť kanceláriu v Žiline s počtom zamestnancov približne 20 ľudí. Riaditeľ bude zodpovedný za celkové riadenie organizácie a jej plynulý chod, čo zahŕňa riadenie ľudských, finančných a časových zdrojov. Obchodné aktivity budú najvyššou prioritou a nevyhnutnou súčasťou práce.

Základné očakávania úspešného kandidáta sú:

 • Ste orientovaný na výsledky, máte otvorenú myseľ, ste manažérom ľudí a participatívnym vedúcim tímu, ktorý inšpiruje ostatných. Zapojíte tím do plánovania aktivít a zvyšovania efektivity.
 • Ste výborný komunikátor v angličtine a slovenčine.
 • Orientácia na zákazníka je vašou druhou prirodzenosťou a nachádzate príležitosti.
 • Vyznáte sa v rozpočtovaní a finančnom riadení a jasne a pravidelne podávate správy nadriadeným
 • IT nástroje potrebné na vykonávanie vašej práce a na zlepšenie existujúcich procesov majú malé tajomstvá.
 • Ste ochotní často cestovať za obchodom do zahraničia a ste pripravení vykonávať audity.

Skúsenosti a znalosti v nasledujúcich oblastiach alebo aspektoch:

 • Vedecký základ v chémii.
 • Dobré prezentačné schopnosti.
 • Skúsenosť pri jednaní s dôležitými zainteresovanými stranami.
 • Vodičský preukaz a vodičské skúsenosti.

Extra znalosti výodou:

 • Znalosť ISO9001, ISO17025 a/alebo ISO17065
 • Znalosti a kontakty v textilnom priemysle


Ponuka

 • Náročná, rôznorodá práca s príležitosťou vybudovať spolu s tímom a majiteľmi fantastickú organizáciu, ktorá sa snaží o vysokú spokojnosť zákazníkov a zamestnancov.
 • Nadšený, motivovaný a vysoko kvalifikovaný tím, pripravený nastaviť ďalší krok a dosiahnuť vplyv.
 • Možnosť naplno využiť svoje kompetencie a rozvíjať nové talenty s dostatočným priestorom pre rozvoj vízie.
 • 1800-3000 EUR Hrubá mzda a bonus na konci roka na základe finančnej výkonnosti. Firemný telefón, PC a firemné auto aj na osobné použitie.

Miesto výkonu práce

 • Žilina, Slovensko. Vyskytnú sa príležitosti pre home office, ale fyzická prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná.

Spoločnosť VUTCH s.r.o. hľadá nových internistov do svojho skúšobného laboratória a certifikačného orgánu v Žiline na Slovensku.

VUTCH popredné textilné laboratórium na Slovensku s bohatou históriou siahajúcou viac ako 50 rokov dozadu. Zahraničným klientom ponúkame širokú škálu textilných testov a certifikáciu osobných ochranných prostriedkov. V certifikácii sme notifikovaným orgánom, uznaným vládou SR na vydávanie značky CE. Sme tiež členom Oeko-tex ® - celosvetovej siete inštitútov zapojených do vývoja vedecky podložených noriem, ktoré umožňujú každému urobiť informované rozhodnutie pri nákupe textílií.

Pre ďalšie rozširovanie našich aktivít hľadáme stážistov. Táto ponuka je otvorená pre každého bez ohľadu na vek a pohlavie. Táto práca je väčšinou pre kandidátov, ktorí majú záujem získať počiatočné školenie a ako vstupný bod na zlepšenie svojej kariéry v tejto oblasti.

Popis práce

Stážista bude pomáhať existujúcim zamestnancom s ich každodennými činnosťami. Bude pomáhať a podporovať personál pri ich prevádzke. V niektorých prípadoch, ak spolupráca prebieha dobre, môže stáž v neskoršom štádiu viesť k zamestnaniu na čiastočný alebo plný úväzok.

Základné očakávania úspešného kandidáta (kandidátov) sú:

 • Ste orientovaný na výsledky, máte otvorenú myseľ a radi pracujete v tíme, ale dokážete vykonávať úlohy aj samostatne.
 • Ste dobrý komunikátor v angličtine a slovenčine a viete sa slušne hlásiť nadriadenému (nadriadeným).
 • Máte záujem učiť sa na pracovisku a ste pripravení a radi pomáhate iným s ich úlohami a týmto spôsobom rastiete a rozvíjate svoje vlastné vedomosti a zručnosti.
 • Máte záujem pracovať v prostredí skúšobného laboratória alebo certifikačného orgánu - máte radi chémiu, textil, administratívnu prácu, IT alebo vedu.
 • Ste plynulým používateľom IT nástrojov – MS Office, Laptop, Tablet, Telefón, Google disk.
 • Rýchlo sa učíte a dokážete svoju prácu vykonávať efektívne.
 • A čo je najdôležitejšie – máte záujem pracovať v tejto oblasti aj v budúcnosti.

Ponuka

Zanietený, motivovaný a vysoko kvalifikovaný tím, pripravený nastaviť ďalší krok a zapôsobiť.
Možnosť naplno využiť svoje kompetencie a rozvíjať nové talenty s dostatočným priestorom pre rozvoj vízie.

Miesto výkonu práce

Žilina, Slovensko. Fyzická prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná.