Prázdny
Prázdny

Podujatia

Organizujeme konferencie a semináre na ktorých prezentujeme vlastné výsledky, ale aj dávame priestor medzinárodným spoločnostiam aby prezentovali tie svoje. Chceme, aby vedecká komunita podporovala výskum nových technológií v našom obore.

Prázdny
Prázdny

Textil budúcnosti

Pri príležitosti 40. výročia založenia Výskumného ústavu textilnej chémie usporiadala spoločnosť VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina v dňoch 19.-20.5.2010 v Žiline národnú odbornú konferenciu "TEXTIL v budúcnosti", ktorej sa zúčastnilo 70 odborníkov zo Slovenskej republiky a Českej republiky.

Čitať viac »