Prázdny
Prázdny

Naši zamestnanci sú najdôležitejší pilier úspechu

Prázdny
Prázdny

Naša spoločnosť bola od začiatku postavená na odbornom tíme ľudí. Od založenia spoločnosti sa menil počet a aj zastúpenie na rôznych pozíciách. Dnes náš tím tvorí 15 špičkových profesionálov vo svojich oboroch, pretože výskum a vývoj si vyžaduje kvalitu, nie kvantitu.

Prázdny

Konateľ a riaditeľ spoločnosti
Ing. Jan LAPERRE, PhD.


Tel.: +32 9 220 41 51
E-mail: jl@centexbel.be

Vedúca tímu výskumu a vývoja a vedúca laboratória textilného a hodnotenia horľavosti 
Ing. Ľudmila ŠARKAN BALOGOVÁ

 


Tel.: +421-41-76 45 519
E-mail: balogova@vutch.sk

Vedúca laboratória analytiky a životného prostredia a vedúca laboratória koloristiky
Ing. Mária HÚŠŤAVOVÁ

 


Tel.: +421-41-72 34 948
E-mail: hustavova@vutch.sk

Vedúca laboratória antimikrobiálnej aktivity
Ing. Katarína ŠČASNÍKOVÁ, PhD.

 


Tel.: +421-41-76 45 519
E-mail: scasnikova@vutch.sk

Prázdny

Vedúca certifikačného orgánu
Ing. Kamila HULJAKOVÁ

 


Tel.: +421-41-72 32 857
E-mail: huljakova@vutch.sk, vutch@vutch.sk