Prázdny
Prázdny

Výskum technických textílií

Prázdny
Prázdny

Vyvíjame v praxi využiteľné technické textílie, súčasťou výskumu sú aplikácie nových progresívnych technológií zošľachťovania textílií, ktoré prinášajú aj úpravu vlastností textilných materiálov. Využívame poznatky z oblasti textilnej chémie a progresívnych nanotechnológií pri ich aplikácii v sortimente technických textílií

Prázdny

Textilné materiály a technológie

  • výskum a vývoj využitia nových špeciálnych vlákien a vlákenných kompozitov pre inovatívne textilné výrobky,
  • výskum a vývoj v oblasti nových textilných materiálov pre inovatívne odevné a technické aplikácie (osobné ochranné odevy, textílie pre automobilový priemysel a pod.),
  • výskum, vývoj a aplikácia nových textilných technológií.

Textilná chémia:

  • výskum a vývoj v oblasti inovácií procesov predúpravy, farbenia, potlače, resp. finálnej úpravy textilných materiálov s cieľom zlepšenia funkčných vlastností textílií,
  • výskum, vývoj a aplikácia špeciálnych úprav textilných materiálov: antimikrobiálne, elektricky vodivé, hydrofóbne, hydrofilné, nehorľavé, antistatické, a pod.
  • modelovanie technologických podmienok zošľachťovania, optimalizácia parametrov zošľachťovania.

 

Prázdny

Technológia
Nízkoteplotná plazma za atmosférického tlaku

Progresívna technológia nízkoteplotnej plazmy za atmosférického tlaku patrí medzi ekologicky efektívne technologické procesy úpravy povrchov textilných materiálov a je vhodnou alternatívou mokrých chemických procesov modifikácie povrchov textílií. Predstavuje veľmi nízku surovinovú a energetickú náročnosť, na princípoch ekologickej prijateľnosti.

Umožňuje prepojenie fyzikálnej aktivácie povrchov textilných materiálov tvorbou voľných radikálov na ich povrchu a následnej chemickej aplikácie nanopovrstvenia so špeciálnymi funkčnými vlastnosťami, s cieľom vzniku nanokompozitu, resp. nanoštrukturovaného materiálu prostredníctvom tenkých funkčných vrstiev nanočastíc. Dosiahnuté vlastnosti textílií zvýšenou adhéziou nanopovrstvenia ku plazmou aktivovanému povrchu tak zabezpečia, permanentné funkčné vlastnosti inovovaných textilných materiálov.