NOvé viacfunkčné PP disperzie, VLÁkna a TEXtílie "NOVLATEX"

<Zadajte anotáciu>

Základné informácie:

Názov projektu: NOvé viacfunkčné PP disperzie, VLÁkna a TEXtílie
"NOVLATEX"

Identifikačné číslo projektu: APVV-0056-12
Termín riešenia projektu: 10/2013 - 12/2015
Žiadateľ: VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o., Žilina
Spoluriešitelia: VÚCHV a.s. Svit
CHEMOSVIT-Fibrochem a.s. Svit
Zodpovedný riešiteľ za projekt: Ing. Jozef Šesták, CSc.

Charakteristika projektu:

Výskumné riešenie v rámci ČÚ 01 (VÚCHV a.s.) je zamerané na aplikovaný materiálový a technologický výskum prípravy originálneho pôvodu dvoch typov multifunkčných PP koncentrátov určených pre aditiváciu PP vlákien: a) koncentrát aditív pre zníženie horľavosti (FR), antimikrobiálnu (AMB) úpravu a súčasne zvýšenie odolnosti voči UV žiareniu (UV); b) koncentrát aditív pre antistatickú (ANT) a antimikrobiálnu (AMB) úpravu.
V rámci ČÚ 02 (Chemosvit-Fibrochem a.s.) je výskumné riešenie orientované na inovatívnu technologickú prípravu a overenie výroby multifunkčných PP vlákien: a) jednotková jemnosť: 5-7 dtex s FR+UV+AMB úpravou; b) mikrovlákna, jednotková jemnosť: 0,9 - 2,0 dtex s ANT+AMB úpravou a riadenými transportnými vlastnosťami (TV).
Riešenie ČÚ 03 (VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.) je zamerané na aplikačné overenie pripravených multifunkčných PP vlákien v inovovaných textíliách určených pre bytový textil, oblečenie pre šport, voľný čas a spodnú bielizeň.