INTELIGENTné TEXtílie a odevy pre mobilné monitorovanie vitálnych funkcií človeka "INTELIGENTEX"

<Zadajte anotáciu>

Základné informácie:

Názov projektu: INTELIGENTné TEXtílie a odevy pre mobilné monitorovanie vitálnych
funkcií človeka "INTELIGENTEX"

Identifikačné číslo projektu: APVV-14-0519
Termín riešenia projektu: 07/2015 - 06/2017
Žiadateľ: Žilinská univerzita v Žiline, Žilina
Spoluriešiteľ: VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o., Žilina
Zodpovedný riešiteľ za VÚTCH: Ing. Ľudmila Balogová

Charakteristika projektu:

Nosnou myšlienkou projektu je prispieť k naplneniu platforiem budúcnosti založenej na bezdrôtovom monitorovaní a prenose vitálnych funkcií človeka s možnosťou následnej zdravotnej starostlivosti v reálnom čase. Projekt je zameraný na prípravu funkčných prvkov inteligentného odevu, vývoj a testovanie inovatívnych algoritmov pre analýz, vyhodnotenie, zobrazenie a archiváciu nasnímaných biomedicínskych signálov a prípravu prototypu inteligentného odevu. Očakávaným výsledkom projektu bude prototyp inteligentného odevu so zabudovanými textilnými senzormi, textilnými elektródami s mikroelektronikou, komunikačným rozhraním a terminálom s používateľským rozhraním.