Prázdny
Prázdny

Výskum a vývoj

Okrem našich služieb pre klientov sa aktívne venujeme aj výskumu a vývoju nových technológií a ich aplikácii pri inovácii nových výrobkov

Prázdny
Prázdny
Prázdny

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

VUTCH s.r.o., Žilina je od 15. októbra 2021 držiteľom Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj č. 2021/19687:3-D1230 vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Dokument:   Osvedčenie.pdf

Prázdny
Prázdny
Prázdny

Výskum v oblasti nanotechnológií
Aj nanotechnológiami je možné urobiť veľký progres vo výskume

Nanotechnológie predstavujú vedný odbor založený na aplikácií prírodných procesov, prostredníctvom ktorých môžeme pripraviť materiály s unikátnymi vlastnosťami.

Detail výskumu nanotechnológií 

Prázdny
Prázdny

Výskum technických textílií
Vyvíjame nové možnosti pri prakticky využiteľných textíliách

Súčasťou celkového výskumu je konkrétne vývoj technických materiálov a technológie, textilnej chémie a tiež nanotechnológií s využitím pri technických textíliách.

Detail výskumu technických textílií 

Prázdny
Prázdny

Výskum inteligentných textílií
Je otázkou času kedy „smart“ trend ovládne aj módny priemysel

Snažíme sa preto vyjsť tomuto trendu v ústrety a vyvíjame vysoko funkčné textílie, ktoré sú skvelým základom pre textilné produkty novej generácie s inteligentnými funkciami.

Detail výskumu inteligentých textílií 

Prázdny