Prázdny
Prázdny

Ponúkame služby akreditovaných laboratórií a tiež služby certifikačné a licenčné

Prázdny
Prázdny

Služby akreditovaných laboratórií

Využitie služby našich laboratórií, ktoré sú spôsobilé na vykonávanie komplexných skúšok Vašich výrobkov na základe osvedčenia o akreditácii, ktoré nám udelila Slovenská národná akreditačná služba.

Dokumenty:    Osvedčenie o akreditácii
                            Žiadosť o vykonanie skúšok

Rozsah akreditácie skúšobných laboratórií

Prázdny

Laboratórium analytiky a životného prostredia

Prázdny

Laboratórium textilné a hodnotenia horľavosti

Prázdny

Laboratórium 
koloristiky

Prázdny

Laboratórium antimikrobiálnej aktivity

Prázdny

Certifikačné a licenčné služby

Vyberte si z našej ponuky certifikácií vašich produktov. Ako jedni z mála ponúkame práve certifikácie podľa OEKO-TEX®.

Môžete tiež využiť možnosť nestranného testovania pre zhody s konkrétnymi zákonmi a nariadeniami.

Tiež poskytujeme obchodným spoločnostiam na Slovensku právo používať ochranné známky pre symboly údržby na základe sublicencie spoločnosti GINETEX.

Prázdny
Prázdny
Prázdny

Služby certifikácie v systéme OEKO-TEX®

Ako členovia asociácie sme oprávnení certifikovať podľa štandardov OEKO-TEX® Standard 100 a Leather Standard OEKO-TEX®.

Prázdny

Služby certifikačného orgánu

Ak potrebujete pre svoj výrobok získať osvedčenie o zhode so zákonmi alebo nariadeniami, sme tu pre Vás.

Prázdny

Služby Notifikovanej osoby č.3020

Testovanie a certifikácia vlastností výrobkov podľa noriem a legislatívy.

Prázdny

Sublicencie pre symboly údržby GINETEX

Sprostredkujeme obchodným spoločnostiam  právo používať ochranné známky pre symboly údržby na základe sublicencií

Prázdny

Využite služby VUTCH s.r.o.

Kontaktujte nás so svojim problémom a my sa Vám budeme snažiť vyjsť čo najviac v ústrety. Veríme, že s našimi službami budete spokojní rovnako ako množstvo našich zákazníkov.

Prázdny