Prázdny
Prázdny

Testovanie a certifikácia v systéme OEKO-TEX®

Prázdny
Prázdny

Sme držiteľmi oprávnenia skúšať a certifikovať výrobky a materiály podľa noriem OEKO-TEX® Standard 100 a OEKO-TEX® Leather Standard.

Rýchla navigácia:

Prázdny
Prázdny

OEKO-TEX® STANDARD 100

Je všeobecný, medzinárodne akceptovaný jednotný systém skúšania a certifikácie textilných surovín, poloproduktov a konečných výrobkov vo všetkých stupňoch výroby. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby výrobky neobsahovali škodlivé látky

Prázdny

Parametre zahrnuté medzi kritériami podľa normy
OEKO-TEX® Standard 100

 • špeciálne zakázané azofarbivá
 • karcinogénne a alergénne farbivá
 • formaldehyd
 • pesticídy
 • chlórované fenoly
 • chlórované benzény a toluény
 • extrahovateľné ťažké kovy
 • stálofarebnosť (zapustenie)
 • hodnota pH
 • ftaláty
 • organické zlúčeniny cínu
 • emisie prchavých látok
 • zápach
 • biologicky aktívne produkty a retardéry horenia
Prázdny

Triedy výrobkov spadajúce
pod OEKO-TEX® Standard 100 certifikáciu

Prázdny

Trieda výrobkov I

Textílie a textilné hračky pre dojčatá a malé deti do 3 rokov.

(spodná bielizeň, dupačky, posteľná bielizeň, ...)

Prázdny

Trieda výrobkov II

Textílie u ktorých veľká časť ich povrchu je v priamom kontakte s pokožkou.

(posteľná bielizeň, uteráky, bielizeň, košele, blúzky, ponožky, pančuchy, ...)

Prázdny

Trieda výrobkov III

Textílie ktoré neprichádzajú do kontaktu s pokožkou, alebo v kontakte s pokožkou je len ich malá časť.

(bundy, kabáty, výplnkové materiály, ...)

Prázdny

Trieda výrobkov IV

Bytový textil a dekoračné textílie.

(obrusy, záclony, poťahové materiály, matrace, ...)

Kontaktná osoba:

Pavol KOPEČNÝ, MBA

Zástupca pre OEKO-TEX® Standard 100


T: +421-41-50 01 754
E-mail: pavol.kopecny@vutch.sk

  

Kontaktná osoba - India:

Anandhan Maddhur Anbazhagan  M.Tech,. MBA

Obchodný manžér - India


Mobil: +91 944 433 45 66
E-mail: maa@vutch.sk

Prázdny

OEKO-TEX® LEATHER STANDARD

Je všeobecný, medzinárodne akceptovaný jednotný systém skúšania a certifikácie kože a kožených výrobkov vo všetkých stupňoch výroby. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby výrobky neobsahovali škodlivé látky

Prázdny

Parametre zahrnuté medzi kritériami podľa normy
OEKO-TEX® Leather Standard

 • špeciálne zakázané azofarbivá
 • karcinogénne a alergénne farbivá
 • formaldehyd
 • pesticídy
 • chlórované fenoly
 • chlórované benzény a toluény
 • extrahovateľné ťažké kovy
 • stálofarebnosť (zapustenie)
 • hodnota pH
 • ftaláty
 • organické zlúčeniny cínu
 • emisie prchavých látok
 • zápach
 • biologicky aktívne produkty a retardéry horenia
Prázdny

Triedy výrobkov spadajúce
pod OEKO-TEX® Leather Standard certifikáciu

Prázdny

Trieda výrobkov I

Výrobky pre dojčatá a malé deti do 3 rokov.

(kožené odevy, kožené rukavice, ovčia koźa, kožušiny a pod.)

Prázdny

Trieda výrobkov II

Výrobky nosené v kontakte s pokožkou.

(kožené nohavice, kožená spodná bielizeň a pod.)

Prázdny

Trieda výrobkov III

Výrobky, ktoré nie sú v kontakte s pokožkou.

(kožené vesty, kožuchy s podšívkou, kožené kabelky, kožené opasky a pod.)

Prázdny

Trieda výrobkov IV

Dekoračné a čalúnnické materiály

(nábytkárske kože, koža pre automotive a pod.)

Kontaktná osoba
Ing. Mária HÚŠŤAVOVÁ

Vedúca laboratória analytiky a životného prostredia a Vedúca laboratória koloristiky a zástupca pre LEATHER Standard by OEKO TEX®


Tel.: +421-41-72 34 948
E-mail: hustavova@vutch.sk

Prázdny

Dokumenty a tlačivá na stiahnutie

Prázdny
Prázdny

Sťažnosti a reklamácie

V prípade šťaznosti alebo reklamácie môžete postupovať podľa nasledujúceho manuálu.

Prázdny

Formulár sťažností nájdete na tomto odkaze.

Prázdny
Prázdny

Všeobecné informácie o OEKO-TEX®

Prázdny
Prázdny

Základným dokumentom medzinárodnej certifikácie v systéme OEKO-TEX® je norma STANDARD 100 by OEKO-TEX®, v ktorej sú definované štyri výrobkové triedy s uvedením limitných koncentrácií na obsah škodlivých látok.

Od roku 2018 je norma ďalej špecifikovaná podľa príloh, tzv. Appendix 4 a Appendix 6, pričom Appendix 6 normy STANDARD 100 by OEKO-TEX® zahŕňa celosvetovú kampaň združenia GREENPEACE pod názvom „DETOX TO ZERO.

Prázdny

Od roku 2017 bol systém OEKO-TEX® výrobkovej certifikácie rozšírený aj o skúšanie a certifikáciu kože a kožených výrobkov vo všetkých stupňoch výroby, s cieľom zabezpečiť, aby kožené výrobky neobsahovali škodlivé látky. Skúšanie a certifikácia kožených výrobkov je vykonávaná podľa normy LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®, ktorá je rovnako špecifikovaná podľa príloh, Appendix 4 a Appendix 6, s upresnením limitných koncentrácií v štyroch výrobkových triedach (výrobková trieda I, II, II, IV).

Skúšanie a certifikácia v systéme OEKO-TEX®

Prázdny

Norma STANDARD 100 by OEKO-TEX® sa vzťahuje nielen na chemické látky, ktoré sú zakázané alebo regulované legislatívou, ale aj na ďalšie látky, ktoré podľa súčasných vedeckých poznatkov sú zdraviu  škodlivé. Z tohto vyplýva aj veľký počet skúšok, ktoré je potrebné vykonať pri certifikácii textilných a odevných výrobkov v systéme OEKO-TEX®, vo viacerých prípadoch je preverovaných viac ako 100 škodlivých chemických látok. Náklady na skúšky sa odvíjajú priamo od počtu vykonaných analýz na jednotlivých výrobkoch a cien stanovených jednotným cenníkom asociácie OEKO-TEX®.

Prázdny

Náklady na certifikáciu zahŕňajú aj náklady na licenčný poplatok, na základe ktorého pri vydaní OEKO-TEX® certifikátu, je držiteľovi vygenerované číslo certifikátu a vlastný QR kód, ktorý je súčasťou certifikátu.

OEKO-TEX® certifikát sa vydáva s platnosťou na 1 rok a pred ukončením platnosti certifikátu, musia výrobcovia opakovane požiadať o výkon skúšok na ich výrobkoch, aby bola zabezpečená plynulá platnosť certifikátu a nepretržité zaradenie ich výrobkov v centrálnom registri OEKO-TEX® pre certifikované výrobky.

Prázdny

Výrobky certifikované v systéme OEKO-TEX®

V zásade všetky textilné výrobky v každom štádiu ich spracovania môžu byť vhodné pre certifikáciu podľa normy STANDARD 100 by OEKO-TEX®, počnúc niťami až po hotové textílie a hotové výrobky.

Podľa modulárneho systému testujeme každú jednotlivú zložku pred tým, ako môže mať finálny výrobok označenie OEKO-TEX® STANDARD 100. Patria sem nite, gombíky, zipsy a podšívky.

Všetky časti výrobku ako aj potlače a povrstvenia aplikované na vonkajší materiál, sa testujú na škodlivé látky podľa kritérií, ktoré sa pre ne vzťahujú. Či už sú to detské textílie, odevy, bytový textil alebo ozdobné materiály. Výrobky, ktoré sú onačené štítkom OEKO-TEX® STANDARD 100 signalizujú dôveru vo výrobok.

Prázdny
Prázdny

Označenie výrobkov značkou OEKO-TEX®

Prázdny

Ak má textilný výrobok označenie OEKO-TEX® STANDARD 100, môžete si byť istí, že každá zložka tohto výrobku, t. j. každé vlákno, gombík a ďalšie príslušenstvo, bolo testované na škodlivé látky, a preto je výrobok z ekologického hľadiska pre človeka neškodný. Testy vykonávajú nezávislé inštitúty OEKO-TEX® na základe kritérií normy STANDARD 100 by OEKO-TEX®. Pri skúškach sa zohľadňujú početné regulované a neregulované látky, ktoré môžu byť škodlivé pre ľudské zdravie. Limitné hodnoty normy STANDARD 100 by OEKO-TEX® v mnohých prípadoch presahujú národné a medzinárodné požiadavky. Kritériá normy STANDARD 100 by OEKO-TEX® sa aktualizujú najmenej raz ročne a rozširujú sa o nové vedecké poznatky alebo legislatívne požiadavky.

Prázdny

Pre výrobcov a zákazníkov nie je ľahké mať prehľad o legislatívnych požiadavkách a situáciách týkajúcich sa škodlivých látok každý deň, OEKO-TEX® to robí za Vás.

Prázdny

Využite služby VUTCH s.r.o.

Kontaktujte nás so svojim problémom a my sa Vám budeme snažiť vyjsť čo najviac v ústrety. Veríme, že s našimi službami budete spokojní rovnako ako množstvo našich zákazníkov.

Prázdny