Prázdny
Prázdny

Laboratórium textilné a hodnotenia horľavosti

Prázdny

Predmety skúmania laboratória

Prázdny
Prázdny
 • plošné textílie: tkaniny, pleteniny, netkané textílie, povrstvené textílie, geotextílie, podlahové textílie
 • textilné výrobky, odevné výrobky a doplnky oblečenia: OOP, pletené výrobky, detské oblečenie, hračky
Prázdny
 • dĺžkové textílie: vlákna, nite, priadze
 • papier, lepenky a výrobky z nich vyrobené, papier tissue a výrobky tissue
 • fólie, plasty a výrobky z nich vyrobené
Prázdny
Prázdny

Akreditované skúšobné metódy

Všetky skúšobné metódy akreditované osvedčením č.S-068 vydaným SNAS sú uvedené v Rozsahu akreditácie.

Prázdny

1. Konštrukčné parametre:

 • väzba
 • dostava
 • počet očiek
 • hustota stehov

2. Geometrické parametre:

 • hrúbka

 • meranie rozmerov

 • zmena rozmerov po praní

 • zmena rozmerov po žehlení za vlhka

 • zmena rozmerov po chemickom čistení

3. Gravimetrické parametre:

 • dĺžková hmotnosť
 • hmotnosť
 • plošná hmotnosť
Prázdny

4. Fyzikálno-mechanické parametre:

 • pevnosť (maximálna sila, sila pri pretrhu a pod.), ťažnosť

 • pevnosť pri pretrhu v slučke 

 • tržné zaťaženie za sucha

 • tržné zaťaženie za mokra

 • pevnosť v ďalšom trhaní

 • pevnosť šva

 • pevnosť spoja

 • pevnosť zvaru

 • posuvnosť nití vo šve

 • pevnosť v prietlaku pomocou gule

Prázdny

5. Fyziologicko-funkčné vlastnosti:

 • tepelná odolnosť (Rct)
 • odolnosť proti vodným parám (Ret)
 • priepustnosť vzduchu
 • odolnosť proti prenikaniu vody (vodný stĺpec)
 • odolnosť proti povrchovému zmáčaniu - spray test
 • nasiakavosť vody (čas absorpcie, čas nasiaknutia, spätné zvlhčenie, obsah vlhkosti, schopnosť absorpcie, vzlínavosť)
 • teplotná odolnosť
 • zmäkčovací účinok a vône
Prázdny

6. Elektrostatické vlastnosti:

 • povrchový elektrický odpor
 • vnútorný elektrický odpor

7. Kvalitatívne vlastnosti:

 • krčivosť (stupeň krčivosti, uhol zotavenia)
 • žmolkovanie, rozvláknenie
 • oder, opotrebenie
 • chyby, zmena vzhľadu
Prázdny

8. Úžitkové vlastnosti:

 • skúšanie a hodnotenie textilných materiálov a odevných výrobkov podľa európskej a národnej legislatívy

9. Horizontálna a vertikálna horľavosť:

 • horizontálna rýchlosť šírenia plameňa
 • rýchlosť šírenia plameňa zvisle umiestnených vzoriek
 • zisťovanie ľahkosti zapálenia zvisle umiestnených vzoriek
 • ohraničené šírenie plameňa
Prázdny

Kontaktná osoba
Ing. Ľudmila BALOGOVÁ

Vedúca tímu výskumu a vývoja, a vedúca laboratória textilného a hodnotenia horľavosti.


Tel.: +421-41-76 45 519
E-mail: balogova@vutch.sk

Pozrite si viac z nášho laboratória

Prázdny
Prázdny

Využite služby VUTCH s.r.o.

Kontaktujte nás so svojim problémom a my sa Vám budeme snažiť vyjsť čo najviac v ústrety. Veríme, že s našimi službami budete spokojní rovnako ako množstvo našich zákazníkov.

Prázdny