Prázdny
Prázdny

Výskum v oblasti nanotechnológií

Prázdny
Prázdny

Nanotechnológie predstavujú vedný odbor založený na aplikácií prírodných procesov, prostredníctvom ktorých môžeme pripraviť materiály s unikátnymi vlastnosťami.

Prázdny

Čo sa snažíme dosiahnuť?

Nanoštrukturalizáciou textilných povrchov sa dosahujú zmeny úžitkových vlastností, napr.:

  • optimalizácia zmáčavosti od superhydrofóbnosti „samočistiace efekty“ až po vysokú hodnotu hydrofilnosti pôvodne hydrofóbnych materiálov,
  • adhéznych vlastností,
  • elektrických vlastností (zvýšenie resp. zníženie povrchového elektrického odporu),
  • antimikrobiálnych vlastností,
  • optických vlastností,
  • odolnosti voči mechanickému a chemickému poškodeniu a pod.
Prázdny

Inšpirácia je v prírode

Nanoštruktúra textilného materiálu je dôvodom efektu, pri ktorom sa tvoria kvapky, ktoré na povrchu rolujú, čím dochádza k tzv. samočisteniu povrchu. Textilný materiál sa stáva odolným voči vode a špine pri súčasnom zachovaní pôvodných vlastností, napr. priepustnosť vodných pár.

Prázdny

Efekt lotosového listu

Prázdny

Samočistiaci povrch typu „Lotus-effect®“ predstavuje novú metόdu impregnácie založenú na nanotechnolόgii

Prázdny

(nanoštrukturalizácii povrchu), ktorá imituje prírodný samočistiaci efekt lotosového listu.

Prázdny

Textília pred zašpinením

Prázdny

Zašpinenie textílie

Prázdny

Zmytie obyčajnou vodou

Prázdny

Textília po zmytí vodou

Prázdny

Technológia
Nanotechnológie

V textilnom a vláknarenskom priemysle je aplikácia progresívnych nanotechnológií na začiatku ich rozvoja. Vo výskumných projektoch sme sa venovali v prvom rade aplikácii tzv. nanosólov na povrch textilných materiálov s cieĺom zmeniť ich hydrofóbne resp. hydrofilné vlastnosti alebo antimikrobiálne a elektrostatické vlastnosti.

Prostredníctvom nanočastíc s veľkosťou 10-9 m aplikovaných do tzv. sólových roztokov, obyčajne pripravených zo siloxánových látok sól- gél technikou, bolo možné dosiahnuť potrebnú nanoštrukturalizáciu textilných povrchov. Pre zvýšenie permanentnosti nanosólovej úpravy sa vhodne používa nízkoteplotná plazma alebo UV žiarenie. Aplikácia napr. antimikrobiálnych nanočastíc bola s výhodou využitá aj pri aditivácii syntetických vlákien pre dosiahnutie ich permanentnej úpravy.