Výskum AntiMikroBiálneho NANO aditíva pre VLÁkna a FÓlie "AMB-NANO-VLAFO"

<Zadajte anotáciu>

Základné informácie:

Názov projektu: Výskum AntiMikroBiálneho NANO aditíva pre VLÁkna a FÓlie
"AMB-NANO-VLAFO"

Identifikačné číslo projektu: APVV-15-0016
Termín riešenia projektu: 20.07.2016 - 31.12.2018
Žiadateľ: VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o., Žilina
Spoluriešiteľ: VÚCHV a.s., Svit
Zodpovedný riešiteľ za projekt: Ing. Jozef Šesták, CSc.

Charakteristika projektu:

Projekt je v rámci riešenia ČÚ-01 orientovaný na aplikovaný materiálový a technologický výskum inovatívnych technologických postupov prípravy originálneho antimikrobiálneho (AMB) nanoaditíva s využitím nanotechnológií, nanonosičov a AMB aktívnych nanočastíc. AMB nanoaditívum bude aplikované v rámci ČÚ-02 projektu do nových progresívnych tuhých disperzií AMB nanoaditíva v PE a PP polymérnej matrici, určených pre progresívne AMB modifikované PP nanokompozitné vlákna a následne textílie a pre AMB nanokompozitné PE a PP obalové a ochranné fóliové materiály. Výskumne pripravené AMB nanoaditívum a jeho tuhé disperzie v PE a PP polymérnej matrici nemajú v súčasnosti ekvivalent na svetovom trhu. Súčasne budú vypracované komplexné technologické podklady pre realizáciu vyššie uvedených nových progresívnych produktov a inovatívnych technológií pre realizáciu ich výroby v priemyselnej praxi. Realizácia predmetných originálnych produktov so zvýšenou pridanou hodnotou významne posilní konkurencieschopnosť a exportný potenciál realizátorov.