Inteligentné odevy pre systém elektronického zdravotníctva "E-clothing"

<Zadajte anotáciu>

Základné informácie:

Názov projektu: Inteligentné odevy pre systém elektronického zdravotníctva "E-clothing"
Identifikačné číslo projektu: APVV-18-0167
Termín riešenia projektu: 01.07.2019 - 30.06.2021
Žiadateľ: Žilinská univerzita v Žiline, Žilina
Spoluriešiteľ: VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o., Žilina
Zodpovedný riešiteľ za projekt: prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.

Charakteristika projektu:

Projektový zámer reaguje na dlhodobé prognózy sociálneho vývoja v SR a Európe v priebehu budúcich 20-30 rokov, z ktorého vyplýva, že srdcovo-cievne ochorenia patria medzi civilizačné ochorenia 21. storočia a percento ľudí s týmto ochorením sa bude neustále zvyšovať. Postihnutie kardiovaskulárnym ochorením možno redukovať prostredníctvom skorej diagnostiky, vhodným manažmentom ochorenia, rehabilitáciou a prevenciou. Výsledok projektu má preto prispieť k špecifickej prevencii a diagnostike kardiovaskulárnych ochorení pomocou multifunkčného biotelemetrického inteligentného odevu pre systém elektronického zdravotníctva. Predkladaný návrh projektu bude zameraný na prípravu a overenie výroby takýchto odevov s centralizovaným integrovaným obvodom a vlastnou mobilnou aplikáciou, určeným na snímanie, prenos, zaznamenanie a vyhodnotenie bioelektrického signálu vo forme elektrokardiogramu (EKG), telesnej teploty a monitorovania polohy človeka v reálnom čase.