Výskum vplyvu nízkoteplotnej PLAZmy na zvýšenie povrchovej permanentnosti úpravy TEXtilných materiálov s použitímNANOsólov "PLAZ-NANO-TEX"

<Zadajte anotáciu>

Základné informácie:

Názov projektu: Výskum vplyvu nízkoteplotnej PLAZmy na zvýšenie povrchovej
permanentnosti úpravy TEXtilných materiálov s použitím
NANOsólov "PLAZ-NANO-TEX"

Identifikačné číslo projektu: APVV-14-0518
Termín riešenia projektu: 07/2015 - 12/2017
Žiadateľ: Ústav polymérov SAV Bratislava
Spoluriešiteľ: VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o., Žilina
Zodpovedný riešiteľ za VÚTCH: Ing. Dana Rástočná Illová, PhD.

Charakteristika projektu:

Predmetom riešenia projektu je štúdium a výskum vzťahov medzi účinkami vyvolanými nízkoteplotnou plazmou (napr. tvorba voľných radikálov) na iniciovaný povrch textilných materiálov zo syntetických vlákien, resp. ich zmesi a aplikovaným typom povrchovej úpravy textílie prostredníctvom nanosólu. Vytvoriť tak predpoklady zvýšenia permanentnosti nanopovrstvenia textílií s použitím hydrofóbnych, hydrofilných, elektrovodivých a antimikrobiálnych nanosólov po ich údržbe. Výskumne pripraviť podmienky pre multifunkčnú povrchovú úpravu textílií s cieľom zvýšenia ich funkčných a úžitkových vlastností.