Aktuality v používaní symbolov pre údržbu textílií a odevov

Výskumný ústav textilnej chémie (VÚTCH) - CHEMITEX, spol. s r.o., člen - pozorovateľ medzinárodného združenia GINETEX (symboly pre údržbu textílií a odevov) usporiadal odborný seminár „Aktuality v používaní symbolov pre údržbu textílií a odevov" ktorý sa uskutočnil dňa 5. 12. 2013 v Žiline.

Výskumný ústav textilnej chémie (VÚTCH) - CHEMITEX, spol. s r.o., člen - pozorovateľ medzinárodného združenia GINETEX (symboly pre údržbu textílií a odevov) usporiadal odborný seminár „Aktuality v používaní symbolov pre údržbu textílií a odevov" ktorý sa uskutočnil dňa 5. 12. 2013 v Žiline. Odborný seminár bol určený pre pracovníkov zabezpečujúcich kvalitu, kontakt s odberateľmi a spotrebiteľmi.

Účastníkom seminára boli podané informácie zo zasadnutia združenia GINETEX, informácie o zásadách používania symbolov pre údržbu textílií a odevov, informácie o certifikácii a riešení spotrebiteľských reklamácií.