Certifikácia textilných a odevných výrobkov a jej aktuálnosť v súčasnosti

VÚTCH-CHEMITEX spol. s r.o. v Žiline usporiadala dňa 14. 4. 2011 v Žiline bezplatný odborný seminár „Certifikácia textilných a odevných výrobkov a jej aktuálnosť v súčasnosti“.

Organizátor: VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.
Miesto konania: Žilina
Dátum konania: 14.4.2011

VÚTCH-CHEMITEX spol. s r.o. v Žiline usporiadala dňa 14. 4. 2011 v Žiline bezplatný odborný seminár „Certifikácia textilných a odevných výrobkov a jej aktuálnosť v súčasnosti“. Seminár bol určený odbornej a laickej verejnosti z obchodnej sféry (distribútori a predajcovia), výrobnej sféry (textil a odevy), štátnej sféry (orgány kontroly, legislatíva a riadenie), občianskej sféry (spotrebiteľské združenia, spotrebitelia). Seminár organizovala aj s cieľom prezentácie pozitív a negatív na slovenskom trhu s textilom a odevmi. Zámerom bolo prispieť k vytvoreniu korektnej technicko-obchodnej spolupráce medzi mienkotvornými stranami.