Prázdny
Prázdny

Laboratórium animikrobiálnej aktivity

Prázdny

Predmety skúmania laboratória

Prázdny
Prázdny
 • plošné textílie, vlákna, priadze a výrobky z nich
 • papier
Prázdny
 • práškové materiály a granuláty
 • tuhé látky
Prázdny
Prázdny

Akreditované skúšobné metódy

Všetky súšobné metódy akreditované osvedčením č.S-068 vydaným SNAS sú uvedené v Rozsahu akreditácie.

Prázdny

Stanovenie antibakteriálnej účinnosti:

 • Skúšobná metóda AATCC TM 100:
  Hodnotenie antibakteriálnych úprav textilných materiálov. 
  Testovací mikroorganizmus: Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus


 • Skúšobná metóda ASTM E 2149-13a: Štandardná skúšobná metóda na zisťovanie antimikrobiálnej aktivity imobilizovaných antimikrobiálnych prostriedkov v dynamických kontaktných podmienkach.
  Testovací mechanizmus: Escherichia coli

Prázdny
Prázdny

Neakreditované skúšobné metódy

Prázdny
Prázdny

Stanovenie antibakteriálnej účinnosti:

 • Skúšobná metóda AATCC 147
  Hodnotenie antibakteriálnej aktivity textilných materiálov: Inokulácia v paralelných pruhoch.
  Testovací mikroorganizmus: Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus

Prázdny

Kontaktná osoba
Ing. Katarína ŠČASNÍKOVÁ, PhD.

Vedúca laboratória antimikrobiálnej aktivity


Tel.: +421-41-76 45 519
E-mail: scasnikova@vutch.sk

Pozrite si viac z nášho laboratória

Prázdny
Prázdny

Využite služby VUTCH s.r.o.

Kontaktujte nás so svojim problémom a my sa Vám budeme snažiť vyjsť čo najviac v ústrety. Veríme, že s našimi službami budete spokojní rovnako ako množstvo našich zákazníkov.

Prázdny