Prázdny
Prázdny

Laboratórium koloristiky

Prázdny

Predmety skúmania laboratória

Prázdny
Prázdny
 • vlákna, textil a výrobky z neho vyrobené
 • textilná galantéria
 • náterové látky
 • gumy, plasty
Prázdny
 • usne
 • pracie a čistiace prostriedky
 • papier, lepenka, papier tissue
 • buničina
Prázdny
Prázdny

Akreditované skúšobné metódy

Všetky skúšobné metódy akreditované osvedčením č.S-068 vydaným SNAS sú uvedené v Rozsahu akreditácie.

Prázdny

1. Skúšanie a hodnotenie všetkých druhov stálofarebností:

 • vo vode, v pote a pri praní a chemickom čistení

 • pri oteroch 

 • pri žehlení

 • na svetle

 • v kyselinách a alkáliách

 • pri bielení chlórnanom, či peroxidom vodíka

 • pri trení s organickými rozpúšťadlami

 • v morskej vode

 • v chlórovanej vode

 • pri šampónovaní a ďalšie

Prázdny
Prázdny

2. Prístrojové hodnotenie stálofarebností na prístroji ULTRASCAN XE

3. Hodnotenie odolnosti farieb, náterov, tesnení, plastov, textílií voči poveternostným podmienkam a slnečnému žiareniu:

 • modelovanie procesu starnutia na prístroji XENOTEST pri rôznych podmienkach: teplota, intenzita žiarenia

4. Koloristické hodnotenie na prístroji ULTRASCAN XE:

 • meranie farby (súradnice L, a, b), farebných diferencií (delta E) v rôznych farebných systémoch, hodnotenie kvality farieb, vyfarbenia textílií
 • prístrojové stanovenie belosti a opacity

5. Skúšanie textílií a textilnej galantérie (gombíky, zipsy) v rámci medzinárodnej certifikácie podľa normy OEKO-TEX® Standard 100.

Prázdny

6. Skúšanie textilných materiálov a výrobkov vrátane osobných ochranných prostriedkov podľa platnej európskej a národnej legislatívy.

Ultrascan XE

Kontaktná osoba
Ing. Mária HÚŠŤAVOVÁ

Vedúca laboratória analytiky a životného prostredia, vedúca laboratória koloristiky a zástupca pre LEATHER Standard by OEKO TEX®


Tel.: +421-41-72 34 948
E-mail: hustavova@vutch.sk

Pozrite si viac z nášho laboratória

Prázdny
Prázdny

Využite služby VUTCH s.r.o.

Kontaktujte nás so svojim problémom a my sa Vám budeme snažiť vyjsť čo najviac v ústrety. Veríme, že s našimi službami budete spokojní rovnako ako množstvo našich zákazníkov.

Prázdny