Prázdny
Prázdny

Events

We organize conferences and seminars where we present our results, but we give space also to the international orgamizations to present their results. We want the scientific community to support research of new technologies in our field.

Prázdny
Prázdny

Textiles of the future

Pri príležitosti 40. výročia založenia Výskumného ústavu textilnej chémie usporiadala spoločnosť VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina v dňoch 19.-20.5.2010 v Žiline národnú odbornú konferenciu "TEXTIL v budúcnosti", ktorej sa zúčastnilo 70 odborníkov zo Slovenskej republiky a Českej republiky.

Read more »

Newsreel on using care labels for textiles and clothing

Výskumný ústav textilnej chémie (VÚTCH) - CHEMITEX, spol. s r.o., člen - pozorovateľ medzinárodného združenia GINETEX (symboly pre údržbu textílií a odevov) usporiadal odborný seminár „Aktuality v používaní symbolov pre údržbu textílií a odevov" ktorý sa uskutočnil dňa 5. 12. 2013 v Žiline.

Read more »