Progressive technologies for textiles, their quality and safety

Spoločnosť VÚTCH-CHEMITEX s r.o., Žilina usporiadala v dňoch 27.-28.5.2014 v Žiline medzinárodnú odbornú konferenciu "Progresívne technológie pre textil, jeho kvalitu a bezpečnosť".

Organizátor: VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina
Miesto konania: Hotel Holiday Inn, Žilina
Dátum konania: 27.-28.5.2014

Spoločnosť VÚTCH-CHEMITEX s r.o., Žilina usporiadala v dňoch 27.-28.5.2014 v Žiline medzinárodnú odbornú konferenciu "Progresívne technológie pre textil, jeho kvalitu a bezpečnosť".
Konferencia bola rozdelená do dvoch tematických celkov:
Sekcia č.1: Aplikácia výsledkov výskumu v priemyselnej praxi
Sekcia č.2: Skúšobníctvo a textilná humánna ekológia.

V rámci plenárnej časti a jednotlivých sekcií odznelo spolu 19 odborných prednášok v rámci ktorých boli prezentované výsledky z oblasti výskumu, orientované na nové, progresívne technológie a poznatky, ktoré môžu prispieť k udržaniu a konkurencieschopnosti nášho priemyselného odvetvia nielen na Slovensku, ale aj v ostaných krajinách. Prezentované boli prednášky zástupcov: IW Lódž, Poľsko (2x); SINTEX a.s., Česká Třebová, ČR; Masarykova univerzita Brno, ČR; TZÚ Brno, ČR; Chemosvit-Fibrochem a.s. Svit, SR; VÚCHV a.s. Svit, SR; Žilinská univerzita v Žiline, SR a VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina, SR (9x).

Konferencia bola určená pre podnikateľov, technológov, špecialistov a ďalších odborníkov z odvetvia textilného a odevného priemyslu a zúčastnilo sa jej 50 odborníkov zo Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľska.

Spoločenský večer účastníkov konferencie, sprevádzaný živou ľudovou hudbou, bol vhodnou príležitosťou pre priateľské posedenie, prehĺbenie partnerských vzťahov a ďalšie neformálne diskusie účastníkov.