Oznam o zmene obchodného mena

Vážení zákazníci, Vážení obchodní partneri, s účinnosťou od 1.9.2023 sa Akreditované skúšobné laboratóriá a Certifikačný orgán certifikujúci výrobky presunuli zo spoločnosti VÚTCH – CHEMITEX s r.o. Žilina na novú spoločnosť VUTCH s.r.o. Žilina.

K uvedenej zmene došlo na základe rozhodnutia majiteľov spoločnosti, ktorého cieľom bolo zefektívniť činnosť a manažment spoločnosti v oblasti skúšania a certifikácie výrobkov. 

Jedná sa výlučne o administratívno - právnu zmenu, ktorá spočíva v zmene názvu spoločnosti a jej identifikačného čísla (IČO, IČ DPH). Adresa sídla novej spoločnosti, jej štruktúra, personálne obsadenie a kontaktné údaje (telefóny, e-maily, web stránka), vrátane bankového účtu, ostávajú nezmenené. Kontaktné údaje novej spoločnosti VUTCH s.r.o. nájdete na našej web stránke https://www.vutch.sk/sk/kontakt.

Veríme, že aj napriek tejto formálnej zmene si udržíme Vašu priazeň a dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.