Tlačová správa spoločnosti GINETEX, 12. september 2022

GINETEX odhaľuje výsledky štúdie vykonanej nezávislým laboratóriom Testex, ktoré sa špecializuje na textilnú analýzu a certifikáciu. Tipy, osvedčené postupy a subjektívny názor: aké sú energeticky najefektívnejšie cykly práčok a ako ich môžeme prispôsobiť nášmu každodennému životu?

 

Press Release – Paris, 12 September 2022

Práčovňa:
Ako programy práčky ovplyvňujú spotrebu elektrickej energie

GINETEX odhaľuje výsledky štúdie vykonanej nezávislým laboratóriom Testex, ktoré sa špecializuje na textilnú analýzu a certifikáciu. Tipy, osvedčené postupy a subjektívny názor: aké sú energeticky najefektívnejšie cykly práčok a ako ich môžeme prispôsobiť nášmu každodennému životu?

  • Snažte sa prať pri najnižšej teplote, ktorá stale zaisťuje uspokojivý výsledok (1 prací cyklus je vždy uprednostňovaný pred 2 pracími cyklami).
  • Zníženie teploty prania zo 40°C na 30°C môže ušetriť približne 30% spotrebovanej energie.
  • Vždy používajte celú kapacitu náplne práčky.
  • Rýchly cyklus môže ušetriť ďalších 20% spotrebovanej energie, najmä ak sa používa pri nižšej teplote prania.
  • Používanie teplôt prania vyšších ako 40°C môže pomôcť odstrániť ťažké škvrny, ale môže viesť k výrazne vyššej spotrebe energie (60°C: + 50%; 90°C: viac ako dvojnásobok spotrebovanej energie). Preto sa odporúčajú len na veľmi špinavé textílie, ak to povoľuje etiketa.

Riadenie spotreby energie je jadrom dnešných ekonomických a environmentálnych záujmov. Vo svetle predpovedaného nedostatku energie v nadchádzajúcej zime má téma šetrenia energie dokonca ďalší význam. Má to dosah aj na textilný a odevný priemysel. Pranie bielizne predstavuje až 40% vplyvu textilu na životné prostredie počas jeho životného cyklu. GINETEX - Medzinárodná asociácia pre označovanie textilnej starostlivosti, zvyšuje povedomie o zodpovednej starostlivosti o textílie medzi odborníkmi a spotrebiteľmi, s osobitným zameraním na ekologické akcie pod logom smartcare.info.

Zatiaľ čo energetická úspora je vo všeobecnosti vysoko odporúčaná, GINETEX chcel ísť ešte o krok ďalej štúdiom skutočného vplyvu rôznych fáz prania textílií na spotrebu elektrickej energie. Teraz odhaľuje hlavné kvantifikované ukazovatele o potenciálnych úsporách získaných pri používaní správnych návykov pri praní.

Pranie v práčke – základný proces v starostlivosti o textílie – si vyžaduje využívanie zdrojov, najmä energie, ktoré je potrebné využívať s rozumom vzhľadom na dnešné ekonomické a klimatické problémy, komentuje Alejandro Laquidain, prezident spoločnosti GINETEX. „Prostredníctvom tejto štúdie sme sa preto chceli dozvedieť viac o spotrebe elektrickej energie práčok, aby sme odporučili programy, ktoré najlepšie spĺňajú požiadavky na úsporu energie a zároveň zachovávajú kvalitu a životnosť textílií.

Cieľom týchto testov je stanoviť kvantitatívne ukazovatele množstva elektrickej energie, ktoré sa skutočne spotrebuje, keď sa zmenia niektoré podmienky prania. Podmienky sú nasledujúce:

  • Teplota prania
  • Preddefinované nastavenia programu (normálne, rýchle pranie, ECO režim), špecifické pre samotnú práčku
  • Použitie možnosti „predpieranie“.
  • Náplň bielizne (plná: 7 kg, polovičná: 3,5 kg)
  • Rýchlosť odstreďovania práčky na odstránenie zvyškov vody na konci cyklu

Spotreba elektrickej energie sa líši podľa použitia

Nie je prekvapením, že štúdia odhaľuje, že teplota prania je nepochybne tým, čo má najväčší vplyv na spotrebu elektrickej energie. Podľa štúdie Testex, zníženie teploty prania zo 40°C na 30°C prináša úsporu energie 30% (0,06 kWh/kg bielizne). Testy naznačujú, že vyššie teploty prania, ako napríklad pranie pri 60°C, zvyšujú spotrebu energie o viac ako 50% (0,10 kWh/kg bielizne). Pranie pri 90°C – najhorúcejší program na práčkach, ktorý sa používa najmä na veľmi špinavé bavlnené textílie – spotrebuje viac ako dvojnásobok energie prania pri 40°C (+110%, 0, 22 kWh/kg).

Predpieranie, ďalší študovaný program, je možnosť, ktorú ponúkajú niektoré modely práčok. Jeho použitie sa odporúča hlavne pri obzvlášť vysokej úrovni znečistenia, ako sú stopy blata. Je teda zbytočné ho aktivovať pri každom praní. Ďalším dôvodom, prečo ho nepoužívať systematicky, je, že okrem zvýšenia spotreby vody tento program zvyšuje aj spotrebu energie o 15 až 20% (0,05 – 0,06 kWh/kg).

Pranie pri plnej alebo polovičnej náplni je ďalším parametrom, ktorý treba zvážiť pri spotrebe energie. Napoly naplnená práčka spotrebuje o 50 až 70% viac energie na kg textílií (0,08 až 0,20 kWh/kg) ako plná náplň s rovnakým programom.

Testy tiež ukazujú, že program rýchleho prania, určený len na rýchle vypranie niekoľkých kusov bielizne, spotrebuje v závislosti od zvolenej teploty menej elektrickej energie ako bežný program. Čím nižšia teplota prania, tým väčšia úspora. Pri teplote prania 30°C predstavuje úspora energie takmer 20% (0,03 kWh na kg textílie), pričom efekt úspory pri teplote 90°C je menej významný (< 1%, < 0,01 kWh/kg).

Napokon, jeden z hlavných výsledkov štúdie Testex sa týka energie spotrebovanej počas cyklu odstreďovania. Jeho vplyv na spotrebu energie zostáva relatívny a líši sa podľa zvolených rýchlostí odstreďovania (ktoré sa líšia podľa modelov práčok). Vyššia rýchlosť v skutočnosti spotrebuje viac elektrickej energie, ale je účinnejšia pri správnom odstreďovaní bielizne a odstraňovaní zvyškov vody. Znižuje tak čas sušenia, či už ide o prirodzené sušenie na vzduchu alebo v sušičke. V druhom prípade platí, že čím účinnejšie je odstreďovanie, tým kratší je cyklus sušenia.

Rozumná spotreba v súlade s odporúčaniami pre starostlivosť o textílie

Z tejto štúdie možno vyvodiť veľa odporúčaní. Objasňuje aj skutočné množstvá elektrickej energie spotrebovanej pri praní rôznych textílií. Vždy by sa mali dodržiavať odporúčania týkajúce sa starostlivosti o textílie uvedené na etikete a zároveň vedieť tieto odporúčania prispôsobiť používaniu textílií. Pre efektívne kvalitné pranie je dôležitý aj výber programu a výber pracieho prostriedku. Sú nevyhnutné na dosiahnutie požadovanej čistoty od prvého prania a vyhýbajú sa pridávaniu ďalších pracích krokov, ktoré si vyžadujú viac zdrojov.

Napríklad veľmi špinavé textílie by sa mali predprať alebo zvoliť teplotu vyššiu ako 40°C. Pranie pri 40°C skutočne spotrebuje menej elektrickej energie, ale ak nie je účinné, možno ho bude potrebné použiť dvakrát. Jeden prací cyklus pri 60°C spotrebuje menej času, energie a vody ako dva cykly pri 40°C.

Rýchlosť odstreďovania a teplotu v sušičke je tiež potrebné zvoliť podľa typu textílie. Vyššie rýchlosti môžu spôsobiť vážne pokrčenie niektorých tkanín a to zostáva reverzibilné. Pri niektorých materiáloch ako je napr. vlna, ktorá využíva špecifický program, bude potrebná nižšia rýchlosť odstreďovania, maximálne 400 otáčok za minútu, aby sa zachovala kvalita textílie (a tým aj jej životnosť) na maximum.

Na celom svete, spoločnosť, ktorá predáva hotový výrobok je zodpovedná za informácie uvedené na etikete. Pripomíname, že 5 symbolov, z ktorých každý zodpovedá špecifickým kritériám, teraz predstavuje skutočnú záruku kvality a bezpečnosti pre spotrebiteľov a profesionálov. Tieto symboly starostlivosti o textílie poskytujú spotrebiteľom informácie o maximálnom povolenom ošetrení textílií, aby sa udržali v dobrom stave čo najdlhšie.

Túto štúdiu vykonalo laboratórium Testex v mene spoločnosti GINETEX v období od januára do marca 2022. Zahŕňa výlučne spotrebu elektrickej energie vyrobenú práčkami pri používaní vyššie uvedených programov. Iné faktory ako spotreba vody neboli analyzované. Všetky študované výsledky a parametre sú k dispozícii na požiadanie od spoločnosti GINETEX.

O GINETEXe:

GINETEX, Medzinárodná asociácia pre označovanie starostlivosti o textílie, prvýkrát založená v Paríži v roku 1963, navrhla medzinárodne použiteľný systém označovania textílií na základe symbolov, ktorých cieľom je informovať textilné spoločnosti a spotrebiteľov o tom, ako sa najlepšie starať o svoje textílie. Použité piktogramy sú registrované ochranné známky a sú rovnako majetkom spoločností GINETEX a COFREET. Združenie propaguje tieto symboly na celom svete a koordinuje ich technický obsah v celosvetovom meradle – čo je nevyhnutné pre definíciu a aplikáciu kódexu označovania starostlivosti. Dnes má GINETEX 21 členských krajín.

Kontakt
MAARC Agency
Victoria Bareille – victoria.bareille@maarc.fr – +33 (0)1 86 95 41 95

GINETEX Kontakt
Pascale FLORANT – Secretary General – +33 (0)1 47 56 31 71
www.ginetex.net
www.clevercare.info

My care Label app (available on the App store and GooglePlay)

 

Ak Vás článok zaujal, môžete si ho stiahnuť tu.