Úspešná účasť v medzinárodných medzilaboratórnych porovnávacích skúškach

Skúšobné laboratórium koloristiky sa každoročne zapája do medzilaboratórných porovnávacích skúšok spôsobilosti (MPS) na medzinárodnej úrovni, ktorých organizátorom je inštitút TESTEX so sídlom v Zűrichu. V rámci MPS sú skúšobné laboratória preverované v skúškach stanovenia stálofarebnosti v podmienkach používania: stálofarebnosť v praní, stálofarebnosť v pote, stálofarebnosť vo vode, stálofarebnosť pri otere, stálofarebnosť v chemickom čistení a stálofarebnosť na svetle.

Akreditované skúšobné laboratórium koloristiky sa v r. 2020 zúčastnilo stanovenia komplexných stálofarebnosti 3-krát, celkovo sa v rámci jedného preverenia medzilaboratórnych  porovnávacích skúšok hodnotí 28 – 30 parametrov. Akreditované skúšobné laboratória VÚTCH-CHEMITEX úspešne absolvovali  medzilaboratórne  porovnávacie skúšky, na základe čoho nám inštitút TESTEX Zűrich vydal certifikát o úspešnej účasti za rok 2020.