Užívateľský účet

Sídelná adresa

Prechodný pobyt sa líši od vyššie uvedeného trvalého pobytu.

Spracovanie osobných údajov