Nová aktualizovaná web stránka VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o.

Vitajte na novej web stránke VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o.

Vážení obchodní priatelia,

v týchto dňoch sme otvorili našu novú, aktualizovanú web stránku: www.vutch.sk. Urobili sme tak na začiatku r. 2020, v ktorom si chceme aj týmto spôsobom pripomenúť 50.výročie založenia Výskumného ústavu textilnej chémie v Žiline (1.marec 1970).
Okrem nového, sviežeho designu web stránky ponúkame komplexné informácie o našich aktuálnych aktivitách v oblasti výskumu a vývoja, skúšobníctva a certifikácie textilných a odevných výrobkov. Zároveň poskytujeme prehľad o technickom aj personálnom
zabezpečení v našich laboratóriách. V prílohách nájdete dokumenty ( prihlášky, žiadosti a iné) pre objednávku služieb poskytovaných z našej strany. Chcem vysloviť presvedčenie, že naša aktualizovaná web stránka bude aj pre Vás motiváciou pre využitie našich služieb v budúcnosti.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

Ing.Jozef Šesták,CSc.
konateľ spoločnosti


Žilina, 25.január 2020.