OEKO–TEX® zavádza nové logo

Asociácia OEKO-TEX® sa už 30 rokov venuje testovaniu a certifikácii textilných a kožiarskych výrobkov s cieľom zaistiť ich zdravotnú bezpečnosť pre spotrebiteľa. V súčasnej dobe OEKO-TEX® prichádza s novou identitou značky, ktorá vznikla v spolupráci s brandingovou agentúrou Schwitzke ID.

Tlačová správa / Zürich / 2. november 2022

Systém OEKO-TEX® má za cieľ presadzovať dôveru spotrebiteľov k textíliám a kožiarskym výrobkom, skúšaným na obsah škodlivín. Nová identita značky to nezmení. „Naše hodnoty zostávajú“, hovorí generálny tajomník OEKO-TEX® Georg Dieners. „V skutočnosti nás naše hodnoty inšpirovali k vytvoreniu novej identity značky.“

Na základe vedeckých princípov asociácia OEKO-TEX® podporuje transparentnosť v textilnom a kožiarskom priemysle už tri desaťročia. Transparentnosť je nevyhnutná na to, aby spoločnosti a spotrebitelia mohli prijímať zodpovedné rozhodnutia. „Nové logo odráža aktívny, na riešenia orientovaný a pozitívny prístup. S našimi nezávislými skúšobnými ústavmi certifikujeme podľa jasných, celosvetovo jednotných kritérií, ktoré otvorene komunikujeme,“ hovorí Inga Bleyer, vedúca medzinárodného marketingu. „Náš nový vizuál je jasný, konzistentný a transparentný.“

Najviditeľnejšou zmenou je nové logo OEKO-TEX®, založené na geometrickom štvorci a základnom kruhu, ktoré odrážajú vedecký prístup OEKO-TEX® a prírodu, ktorú chce chrániť. Základ loga je podporený štylizovanou organickou formou, pripomínajúcou prírodné štruktúry, ako sú listy, kvapky alebo textilné slučky. Redukovaná farebná paleta zvýrazňuje túto zastrešujúcu značku s novou OEKO-TEX® zelenou, čiernou a bielou. Táto farebná paleta dopĺňa komunikáciu o produktoch OEKO-TEX®. Produktové logá sú podriadené tejto zastrešujúcej značke a vytvárajú tak jednotnú hierarchiu. To umožní jednoduchšiu komunikáciu pre spoločnosti s certifikáciou OEKO-TEX® a napomáha poznaniu koncovým spotrebiteľom.

Dlhé prechodné obdobie do roku 2024 rešpektuje udržateľnosť. Zákazníci by mali začať so zmenou už teraz, no môžu používať akékoľvek existujúce štítky až do konca roka 2024. Zákazníci OEKO-TEX® majú prístup k editoru štítkov s novým, flexibilnejším rozložením a k pokynom pre označovanie na webovej stránke OEKO-TEX®.

O asociácii OEKO-TEX®

Asociácia OEKO-TEX® ponúka už 30 rokov štandardizované riešenia, ktoré firmy v textilnom a kožiarskom priemysle môžu transparentne využívať a trvalo optimalizovať svoje výrobné procesy. Certifikácia v systéme OEKO-TEX® je založená na vedeckých princípoch a prispieva k zavádzaniu vysokokvalitných, bezpečných a udržateľných výrobkov na trh. Systém OEKO-TEX® v súčasnosti využíva 21 000 výrobcov, značiek a obchodných spoločností vo viac ako 100 krajinách. Zároveň milióny spotrebiteľov na celom svete využívajú štítky OEKO-TEX® ako pomôcku pre svoje zodpovedné nákupné rozhodnutia. Výrobky s certifikáciou OEKO-TEX® a ich dodávateľov nájdete online v príručke pre nakupovanie OEKO-TEX® na www.oeko-tex.com/buying guide.

Sledujte OEKO-TEX® na Facebooku, Instagrame, LinkedIn, Twitteri a WeChat.

OEKO-TEX® Association| Genferstrasse 23 | CH-8002 Zurich
Phone + 41 44 501 26 00 | info@oeko-tex.com | www.oeko-tex.com
Contact: press@oeko-tex.com