Slávnostné stretnutie k 50. výročiu založenia Výskumného ústavu textilnej chémie

4.septembra 2020 sme si na slávnostnom stretnutí, uskutočnenom v hoteli Holiday Inn v Žiline, pripomenuli 50. výročie založenia Výskumného ústavu textilnej chémie, ktorý vznikol 1.marca 1970.

Pôvodne pripravované oslavy v máji t.r. boli z dôvodu koronakrízy odložené na jeseň a uskutočnili sa v skromnejšom rozsahu. Stretnutia sa zúčastnili pozvaní bývalí a súčasní zamestnanci ústavu, ktorých bolo doteraz 396. Zároveň sme pozvali aj zástupcov významných firiem a organizácií, s ktorými spolupracujeme počas dlhoročného obdobia v oblasti výskumu a vývoja, skúšobníckych a certifikačných činnosti. V rámci stretnutia bola vykonaná power pointová prezentácia 50. ročnej histórie ústavu po jednotlivých dekádach, ktorú uskutočnil Ing. Jozef Šesták, CSc., konateľ spoločnosti VÚTCH-CHEMITEX, s r.o.

Spolu s riaditeľkou spoločnosti Ing. Rástočnou-Illovou, PhD. odovzdali 26 bývalým zamestnancom, ktorí odpracovali v ústave viac ako 30 rokov, pamätné strieborné plakety a ďakovné listy. Strieborné pamätné plakety boli udelené aj súčasným štyrom pracovníčkam: Ing. Kamile Huljakovej, Ing. Márii Húšťavovej, Ing. Ľudmile Balogovej a Ing. Dane Rástočnej-Illovej, PhD. za významné pracovné výsledky dosiahnuté za ostatných 20 rokov.

Zlaté pamätné medaily k 50. výročiu VÚTCH odovzdali konateľ a riaditeľka spoločnosti zástupcom firiem a organizácii za dlhoročnú úspešnú spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja resp. skúšobnictva a certfikácie: CHEMOSVIT – FIBROCHEM, spol. s r.o., Svit, Rekos – Revúcke koberce syntetické, spol. s r.o., Revúca, SKOR spol. s r.o. Bratislava a TZÚ Brno, ČR.

Pri tejto príležitosti boli odovzdané predstaviteľom VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Pamätná medaila Rektora Žilinskej univerzity  v Žiline a pozdravný list Dekana Fakulty potravinárskych a chemických technológií STU Bratislava.

Po oficiálnom programe sme pokračovali v neformálnych diskusiách v rámci slávnostného obeda, ktorý nám spríjemnila ľudová muzika.

Viac na priložených fotografiách.

 

Vstupný foyer hotela Holiday Inn pripravený privítať hostí

Vstupný foyer hotela Holiday Inn pripravený privítať hostí

Pamätné plakety k výročiu pripravené pre ocenených zamestnancov

Sála Millenium v Holiday Inn pripravená prijať hostí na slávnostný obed

Zvítanie medzi bývalými zamestnancami

Riaditeľka spoločnosti VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Ing. Dana Rástočná-Illová, PhD., privítala účastníkov spoločenského stretnutia

Pohľad do sály Centaury na pozvaných hostí

Konateľ spoločnosti, Ing. Jozef Šesták, CSc., pri prezentácii 50. ročnej histórie ústavu

Ing. Rástočná-Illová, PhD. a Ing. Šesták, CSc. odovzdávajú pamätné plakety a ďakovné listy bývalým zamestnancom,
ktorí odpracovali v ústave viac ako 30 rokov.

Pohľad na ocenených bývalých zamestnancov ústavu

Pohľad na ocenených bývalých zamestnancov ústavu

Pamätnou striebornou plaketou k 50.výročiu VÚTCH boli ocenení aj súčasní pracovníci ústavu (zľava):
Ing. Huljaková, Ing. Húšťavová, Ing. Balogová, Ing. Rástočná-Illová, PhD.

Ing. Rástočná-Illová, PhD. odovzdáva zlatú pamätnú plaketu Ing. Šestákoví, CSc., dlhoročnému riaditeľovi ústavu,
za 43 rokov odpracovaných v ústave.

Odovzdávanie zlatých pamätných plakiet zástupcom ocenených firiem: CHEMOSVIT-FIBROCHEM, spol. s r.o., Svit ,
Rekos, spol. s r.o., Revúca

Odovzdávanie zlatých pamätných plakiet zástupcom ocenených firiem: SKOR, spol. s r.o. Bratislava, TZÚ Brno, ČR

Prof.Hudec zo Žilinskej univerzity odovzdáva ocenenie udelené Rektorom Žilinskej univerzity
zástupcom VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.

Slávnostný prípitok Ing. Šestáka, CSc. s poďakovaním všetkým prítomným

Pohľad na zástupcov pozvaných spolupracujúcich firiem

Prípitok s ocenenými pracovníkmi

Slávnostné stretnutie pri ľudovej hudbe malo príjemnú atmosféru