Prázdny
Prázdny

Naše licencie a certifikácie otvárajú dvere novým možnostiam

Prázdny
Prázdny
Prázdny

Akreditácia Certifikačného orgánu (CO)

Slovenská národná akreditačná služba nám udelila akreditáciu, vďaka ktorej sme spôsobilí vykonávať certifikácie výrobkov podľa ISO/IEC 17065: 2012.

Dokumenty  Osvedčenie o akreditácii CO  Príloha k osvedčeniu

Prázdny

EN ISO 9001: 2015

Kvalita je jednou z našich priorít

V rámci európskych noriem je jedným z najvyšších štandardov kvality certifikácia podľa ISO. Už od roku 2000 máme preto v našej spoločnosti implementovaný Systém manažérstva kvality EN ISO 9001: 2015. Ten je v pravidelných intervaloch kontrolovaný auditmi a do dnešnej doby vždy s kladným výsledkom.

Viac informácií o politike kvality 

Sme hrdými členmi OEKO-TEX®

VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. patrí medzi 19 ústavov z celého sveta, ktoré majú oprávnenie vykonávať skúšky a vydávať certifikáty na zdravotne bezpečné textilné a odevné výrobky v zhode s OEKO-TEX® Standard 100. Rovnako sme oprávnení testovať a vydávať certifikáty  podľa normy OEKO-TEX® Leather, ktorá pojednáva o skúškach a certifikácii výrobkov z kože a výrobkov s podielom z kože napr. obuv, odevy, kožené doplnky, kožené čalúnenie (nábytok,automotiv) a pod.  

Služby certifikácie výrobkov podľa OEKO-TEX®  

Sprostredkujeme označovanie symbolmi údržby podľa GINETEX

Ginetex je Medzinárodná asociácia pre označovanie textilu symbolmi údržby. Symboly údržby sú chránené na medzinárodnej úrovni ako ochranná známka od ich vytvorenia v roku 1958. 

Na základe zmluvy s asociáciou GINETEX môžme poskytovať obchodným spoločnostiam na Slovensku právo používať ochranné známky pre symboly údržby na základe sublicencií.

Služby označovania symbolmi údržby 

Prázdny

VÚTCH-CHEMITEX, spol. s.r.o. ako Notifikovaný orgán č.1296

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ako ústredný orgán štátnej správy rozhodol o autorizácii SKTC-119, NO 1296 pre posudzovanie zhody pre:

Ďalšie dokumenty:

 Rozhodnutie o akreditacii  Propagačný materiál

Prázdny

Využite služby VUTCH s.r.o.

Kontaktujte nás so svojim problémom a my sa Vám budeme snažiť vyjsť čo najviac v ústrety. Veríme, že s našimi službami budete spokojní rovnako ako množstvo našich zákazníkov.

Prázdny