Všetko

Súbor článkov, aktualít a reportov z podujatí.
1-12 z 47 výsledkov

Summer race holiday 2022

Dear business partners, dear clients, we would like to inform you that from July 25, 2022 to July 29, 2022, the company VÚTCH - CHEMITEX s.r.o. Žilina closed due to taking a summer company-wide vacation. We will be available to you again from August 1, 2022. Thank you for your understanding.

Čitať viac »

Letná celozávodná dovolenka 2022

Vážení obchodní partneri, vážení klienti, oznamujeme Vám, že z dôvodu čerpania letnej celozávodnej dovolenky bude, v termíne od 25. júla do 29. júla 2022, spoločnosť VÚTCH - CHEMITEX s r.o. Žilina zatvorená. K dispozícii Vám opäť budeme od 1. augusta 2022. Za porozumenie Vám ďakujeme.

Čitať viac »

Face masks and/or textile protective masks – basic requirements

Shortage of personal protective equipment, such as filtration face half masks during the present pandemic Covid-19 is one of main worldwide challenges. Many manufacturers of conventional textile and clothing products started to develop and manufacture face masks in last days. They are characterized by high diversity from a viewpoint of material quality, protection level as well we potential group of their users.

Čitať viac »

Successful participation in the international round robin tests

The colouristic testing laboratory participates every year in the international round robin tests organized by TESTEX AG Swiss Textile Testing Institute with headquarters in Zürich. The testing institutes are verified in the tests for determination of colour fastness in the conditons of use in the frame of the round robin tests.

Čitať viac »

Vianočná dovolenka 2021

Vážení obchodní partneri, vážení klienti, oznamujeme Vám, že v dňoch 23.12. 2021 – 2.1.2022 bude spoločnosť VÚTCH - CHEMITEX, s r.o. zatvorená z dôvodu čerpania celozávodnej vianočnej dovolenky. K dispozícii Vám budeme od 3.1.2022. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a spoluprácu v roku 2021. Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, pevné zdravie, spokojnosť a úspešný rok 2022.

Čitať viac »

Letná celozávodná dovolenka 2021

Vážení obchodní partneri, vážení klienti, oznamujeme Vám, že z dôvodu čerpania letnej celozávodnej dovolenky bude, v termíne od 26. júla do 30. júla 2021, spoločnosť VÚTCH - CHEMITEX s r.o. Žilina zatvorená. K dispozícii Vám opäť budeme od 2. augusta 2021. Za porozumenie Vám ďakujeme.

Čitať viac »

Úspešná účasť v medzinárodných medzilaboratórnych porovnávacích skúškach

Skúšobné laboratórium koloristiky sa každoročne zapája do medzilaboratórných porovnávacích skúšok spôsobilosti (MPS) na medzinárodnej úrovni, ktorých organizátorom je inštitút TESTEX so sídlom v Zűrichu. V rámci MPS sú skúšobné laboratória preverované v skúškach stanovenia stálofarebnosti v podmienkach používania: stálofarebnosť v praní, stálofarebnosť v pote, stálofarebnosť vo vode, stálofarebnosť pri otere, stálofarebnosť v chemickom čistení a stálofarebnosť na svetle.

Čitať viac »

Vianočná dovolenka

Vážení obchodní partneri, vážení klienti, oznamujeme Vám, že v dňoch 21.12. 2020 – 3.1.2021 bude spoločnosť VÚTCH - CHEMITEX, s r.o. zatvorená z dôvodu čerpania celozávodnej vianočnej dovolenky. K dispozícii Vám budeme od 4.1.2021. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a spoluprácu v roku 2020. Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, pevné zdravie, spokojnosť a úspešný rok 2021.

Čitať viac »

Udelenie ocenenia predsedkyne ÚNMS SR Ing. Jozefovi Šestákovi, CSc. za celoživotné zásluhy v oblasti skúšobníctva

Cena Johanna Wolfgana von Kempelena bola udelená dňa 01.10.2020 predsedníčkou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v Bratislave p. Katarínou Surmíkovou Tatranskou, MBA bývalému riaditeľovi VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Žilina Ing. Jozefovi Šestákovi, CSc. za celoživotné zásluhy v oblasti skúšobníctva

Čitať viac »

Prázdny