1-12 z 40 výsledkov

Letná celozávodná dovolenka 2021

Vážení obchodní partneri, vážení klienti, oznamujeme Vám, že z dôvodu čerpania letnej celozávodnej dovolenky bude, v termíne od 26. júla do 30. júla 2021, spoločnosť VÚTCH - CHEMITEX s r.o. Žilina zatvorená. K dispozícii Vám opäť budeme od 2. augusta 2021. Za porozumenie Vám ďakujeme.

Čitať viac »

Úspešná účasť v medzinárodných medzilaboratórnych porovnávacích skúškach

Skúšobné laboratórium koloristiky sa každoročne zapája do medzilaboratórných porovnávacích skúšok spôsobilosti (MPS) na medzinárodnej úrovni, ktorých organizátorom je inštitút TESTEX so sídlom v Zűrichu. V rámci MPS sú skúšobné laboratória preverované v skúškach stanovenia stálofarebnosti v podmienkach používania: stálofarebnosť v praní, stálofarebnosť v pote, stálofarebnosť vo vode, stálofarebnosť pri otere, stálofarebnosť v chemickom čistení a stálofarebnosť na svetle.

Čitať viac »

Vianočná dovolenka

Vážení obchodní partneri, vážení klienti, oznamujeme Vám, že v dňoch 21.12. 2020 – 3.1.2021 bude spoločnosť VÚTCH - CHEMITEX, s r.o. zatvorená z dôvodu čerpania celozávodnej vianočnej dovolenky. K dispozícii Vám budeme od 4.1.2021. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a spoluprácu v roku 2020. Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, pevné zdravie, spokojnosť a úspešný rok 2021.

Čitať viac »

Udelenie ocenenia predsedkyne ÚNMS SR Ing. Jozefovi Šestákovi, CSc. za celoživotné zásluhy v oblasti skúšobníctva

Cena Johanna Wolfgana von Kempelena bola udelená dňa 01.10.2020 predsedníčkou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v Bratislave p. Katarínou Surmíkovou Tatranskou, MBA bývalému riaditeľovi VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Žilina Ing. Jozefovi Šestákovi, CSc. za celoživotné zásluhy v oblasti skúšobníctva

Čitať viac »

Celozávodná dovolenka

Vážení obchodní partneri, vážení klienti, oznamujeme Vám, že z dôvodu čerpania celozávodnej dovolenky bude dňa 14.9.2020, spoločnosť VÚTCH - CHEMITEX s r. o. Žilina zatvorená. K dispozícii Vám opäť budeme od 16. septembra 2020. Za porozumenie Vám ďakujeme.

Čitať viac »

Tvárové rúška, resp. textilné ochranné rúška - základné požiadavky

Počas prebiehajúcej pandémie Covid-19, veľký nedostatok osobných ochranných pomôcok, ako sú aj filtračné tvárové polmasky, je jednou z hlavných výziev na celom svete. Mnohí výrobcovia tradičných textilných a odevných výrobkov začali v posledných dňoch vyvíjať a vyrábať tvárové rúška s veľmi vysokou rozmanitosťou z hľadiska materiálovej kvality, úrovne ochrany, ale aj potenciálnej skupiny ich užívateľov.

Čitať viac »

Letná celozávodná dovolenka 2020

Vážení obchodní partneri, vážení klienti, oznamujeme Vám, že z dôvodu čerpania letnej celozávodnej dovolenky bude, v termíne od 27. júla do 31. júla 2020, spoločnosť VÚTCH - CHEMITEX s r.o. Žilina zatvorená. K dispozícii Vám opäť budeme od 3. augusta 2020. Za porozumenie Vám ďakujeme.

Čitať viac »

Oznámenie

Vážení klienti, vážení obchodní partneri, chceme Vám oznámiť, že naša spoločnosť VÚTCH-CHEMITEX s r.o., aj v týchto ťažkých týždňoch z dôvodu ohrozenie koronavírusom COVID-19, pracuje v celom rozsahu a bez prerušenia.

Čitať viac »

Prázdny