Prázdny
Prázdny

Výskumný ústav textilnej chémie (VÚTCH) - CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina

Záleží nám na tom, čo výrobcovia prinášajú na trh. Skúmame kvalitu, zdravotnú bezpečnosť výrobkov a tiež vyvíjame nové textílie a výrobky. Sme presvedčení, že prostredníctvom výskumu a vývoja prispejeme k zvýšenej kvalite života.

Prázdny
Prázdny
Prázdny

O spoločnosti
VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o.

Už 50 rokov sme popredným textilným laboratóriom na Slovensku. Okrem laboratórnych skúšok a certifikácie výrobkov vyvíjame nové techonológie s vysokým potenciálom využitia v praxi.

Prázdny

Prečo si vybrať práve nás? 

Prázdny

50 rokov skúseností

Počas rokov fungovania v obore sme nadobudli cenné skúsenosti a presne vieme, čo od nás klient očakáva.

Mnoho spokojných klientov

Profesionálny prístup je pre nás na prvom mieste a preto vieme podať vždy legitímne výsledky

Garantovaná kvalita

Sme držiteľmi certifikátu systému manažérstva kvality EN ISO 9001: 2015 a všetky naše procesy vykonávame v súlade s touto európskou normou.

Certifikácie výrobkov

Okrem Notifikovanej osoby č. 1296 sme aj členom medzinárodnej asociácie OEKO-TEX® pre výskum a testovanie v oblasti textilnej a kožiarskej ekológie. Sme národným výborom združenia Ginetex za Slovenskú republiku, ktorý má právo udeľovať oprávnenie používania symbolov údržby výrobcom, distribútorom a predajcom textilných a odevných výrobkov.

Skvelo vybavené laboratória a odborný personál

Naši zamestnanci v kvalitne vybavených laboratóriách pracujú na vysokej odbornej úrovni.

Záleží nám na prírode

Zabezpečujeme služby pri dosahovaní maximálnej efektívnosti a pri súčasnom znižovaní zaťaženia životného prostredia.

Výskum a vývoj

Pracujeme na vývoji textílií na báze moderných technológií, ktoré dnes hýbu svetom. Nanotechnológie, technické textílie a inteligentné textílie sú aktuálne oblasti nášho výskumu a vývoja.

Viac o výskume a vývoji  

Ponúkané služby

Sme akreditovaný certifikačný orgán pre výrobky, členmi medzinárodných asociácií OEKO-TEX® a GINETEX a súčasne sme Notifikovanou osobou č.1296 pre osobné ochranné prostriedky a hračky. Pre skúšky potrebné pred certifikáciou poskytujeme služby v našich akreditovaných laboratóriách.

Viac o ponúkaných službách  

Dohľad nad publikačnou činnosťou

Naše odborné znalosti a skúsenosti uplatňujeme aj ako členovia čestnej redakčnej rady medzinárodného časopisu Vlákna a textil  

Prázdny

Využite služby VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o.

Kontaktujte nás so svojim problémom a my sa Vám budeme snažiť výsť čo najviac v ústrety. Veríme, že s našimi službami budete spokojní rovnako ako množstvo našich zákazníkov.

Prázdny